Hankkeet

Lisää hanke »

Luomupäivät

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016

Valtakunnalliset Luomupäivät järjestetään marraskuussa. Vuonna 2015 ne olivat Mikkelissä ja vuoden 2016 Luomupäivistä saa lisätietoa Luomupäivien sivuilta. Rahoittaja: MMM / Ruokaketju

Täsmäluomu

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Suomi

Täsmäluomu-hankkeen tavoitteena on parantaa luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista keräämällä seurantatietoa tuotannosta ja kulutuksesta. Hanke toteuttaa mm. luomun ketjubarometrin ja kuluttajabarometrin, kerää ja julkaisee tietoja Suomen luomumarkkinoiden kehityksestä sekä laatii arvioita luomun markkinapotentiaalista. Täsmäluomu-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousminiseriö/MAVI.