Lähiruokaviestin luovutus kaupunginjohtaja Pajuselle