Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

EFSA julkaisi kasvinsuojeluaineiden jäämävalvontatiedot vuodelta 2018

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA julkaisi tuoreet valvontatiedot kasvinsuojeluaineiden jäämistä elintarvikkeissa. Euroopan yhteisön alueella tutkittiin yhteensä yli 91000 elintarvikenäytettä vuonna 2018, joista etsittiin yhteensä 821 yhdistettä. Tutkitut yhdisteet ja näytemäärät vaihtelivat maittain.  Asukaslukuun suhteutettuna eniten näytteitä tutkittiin Bulgariassa, 109 näytettä 100 000 asukasta kohden, ja vähiten Suomessa, 1,8 näytettä 100 000 asukasta kohden. Suomen näytteistä löydettiin yhteensä... Lue lisää »

Sienitautia kestävät luomubanaanit Ranskassa markkinoille

Tästä keväästä lähtien Ranskan suuren kauppaketjun Carrefourin myymälöiden luomuosastoilta on saatavissa kirkkaan keltaisia luomubanaaneja. Uuden lajikkeen nimi on Pointe d´ Or. Ne viljellään agro-ekologisia periaatteita noudattaen ja lajike on kestävä banaanin pelättyä Black Sigatoka –sienitautia vastaan. Ensimmäisen sadon suuruus on noin 1000 tonnia. Mutta seuraavalle vuodelle tuotantoa voidaan laajentaa suuresti, mikäli lajike maistuu kuluttajille. Lue lisää »

Ruokaostosten kestävyysvalinnat – systemaattinen katsaus elintarvikkeiden merkintöjen arvostukseen

Brittiläisessä katsausartikkelissa tutkittiin kuluttajien suhtautumista ruoan terveys-, ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden merkintöihin. Erilaisia elintarvikkeiden vastuullisuusmerkintöjä on olemassa maailmassa sadoittain, osa lainsäädännön velvoittamia ja toiset elintarviketeollisuuden ja kaupan vapaaehtoisesti käyttöön ottamia. Tässä merkintöjen viidakossa on epäselvää, millaisin motiivein kuluttajat arvottavat merkintöjä ruokavalintojensa perusteluina. Tutkimuksessa etsittiin systemaattisesti eri julkaisutietokannoista julkaisuja ennalta suunnitellun hakustrategian mukaisesti. Hakutermeinä käytettiin ympäristö-... Lue lisää »

Hanki arvostusta ostamalla luomuruokaa!

Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin luomuruoan kuluttajiin liitettyjä arvostuksia kahden nettikyselyn ja koejärjestelyn avulla. Tutkimuksella haluttiin selvittää, liitetäänkö luomuruoan kuluttajiin prososiaalisen statuksen mielikuvaa ja miten kuluttajakäyttäytymistä havainnoivien henkilöiden omat arvot vaikuttavat luomukuluttajuuden arvostukseen. Prososiaalisella statuksella tarkoitetaan kanssaihmisten huomiota ja arvostusta, mitä voidaan tavoitella esimerkiksi hankkimalla ja käyttämällä korkealaatuisia ylellisyystuotteita. Tutkimuksessa havaittiin luomuruoan kuluttamisen näyttäytyvän sosiaalisesti arvostettavana. Tutkimuksessa... Lue lisää »

Miten paljon luomutuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta lauhkealla vyöhykkeellä?

  Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt maatalousympäristöissä dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Maankäyttö vaikuttaa keskeisesti maatalousympäristöjen biologiseen monimuotoisuuteen. Saksalaisessa katsaustutkimuksessa käytiin läpi 801 lauhkealla ilmastovyöhykkeellä tehtyä tutkimusta vuosilta 1990-2017, joissa oli selvitetty eläin- ja kasvilajien lajirikkautta ja/tai -runsautta tavanomaisesti ja luomuviljellyillä maatalousalueilla. Luomuviljelyllä tunnustetaan olevan merkitystä maatalouden ympäristöhaittojen ehkäisemisessä, vaikka luomutuotannossa olevan peltoalan osuus on maailmanlaajuisesti edelleen pieni.... Lue lisää »

Millainen on eurooppalainen luomumaitotila?

Eurooppalaisessa tutkimuksessa tunnistettiin ja karakterisoitiin luomumaitoa tuottavien maatilojen ominaispiirteitä seitsemässä Euroopan maassa, Itävallassa, Sveitsissä, Saksassa, Tanskassa, Liettuassa, Puolassa ja Ruotsissa. Erilaisia luomumaidon tuotantojärjestelmätyyppejä tunnistettiin 22 kappaletta Euroopassa. Vuosien 2007 ja 2016 välillä luomumaidon tuotanto on lähes kaksinkertaistunut EU:ssa. Kuluttajat käyttävät enenevissä määrin luomutuotteita ja monet tuottajat ovatkin siirtyneet luomutuotantoon paremman tuottajahinnan takia.  Luomumaidontuotannolle ominaista on... Lue lisää »

Nautakarjatuotteiden vienti vesirikkailta alueilta: Tapaustutkimus Suomesta

Kuinka ruokkia väestö kestävästi tulevaisuudessa, kun maapallon väkiluku voi kasvaa jopa 10 miljardiin vuoteen 2050 mennessä? Jo nyt luonnonvarat ravinnon tuottamiseen ovat tiukoilla monissa maailman kolkissa. Vesivarannot ovatkin usein niukimmat alueilla, joissa väestöntiheys on suuri ja maataloudessa käytetään paljon kasteluvettä. Maataloustuotteiden kuluttaminen aiheuttaa 92 % vesijalanjäljestämme, joten on hyvin aiheellista kiinnittää huomiota vedenkäyttöön ruuantuotannossa. Ruuansaatavuutta... Lue lisää »

Mustikkajauheen taika talteen – kuivauksen ja fraktioinnin vaikutus polyfenolien pysyvyyteen

Food science & nutrition lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin eri kuivausmenetelmien ja jauhatusasteiden vaikutuksia mustikkamehun valmistuksessa syntyvän mustikkapuristuskakun fenolisten yhdisteiden määrään. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, kuinka hyvin eri partikkelikokoon jauhetut fraktiot liukenevat veteen ja kermaan. Tarkoituksena oli löytää mustikan laatua vähiten heikentävä prosessointimenetelmä, jonka jälkeen kuivattua mustikkapuristuskakkua voitaisiin käyttää ravinteikkaana lisänä erilaisiin elintarvikkeisiin. Tutkimus suoritettiin laboratorio-olosuhteissa... Lue lisää »

Lisäarvoa mehutuotannon sivuvirroille – välipalatuotteita prosessoidusta mustikkapuristuskakusta

Ruotsalaisessa tutkimuksessa selvitettiin mustikkamehutuotannon sivuvirtana syntyvän mustikkapuristuskakun käyttöä ekstrudoidun viljavälipalatuotteen ainesosana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden eri kuivausmenetelmän ja ekstruusion käytettävyyttä mustikkapuristuskakkupohjaisen elintarvikkeen kehittämisessä. Mustikat sisältävät runsaasti polyfenoleja kuten esimerkiksi antosyaaneja, joilla on todettu olevan terveysvaikutuksia mm. 2-tyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien hillitsemisessä. Näin ollen mustikka sopisi hyvin terveellisen välipalatuotteen valmistukseen. Tutkimus suoritettiin laboratorio-olosuhteissa.... Lue lisää »

Terveydelle haitallisimmat hyönteisten torjunta-aineet halvimpia

Italialainen tutkijaryhmä selvitti tuhohyönteisten torjunnan kustannuksia ja terveysvaikutuksia viininviljelyssä viljelijöiden käyttökirjanpidon perusteella. Italiassa käytetään tehoaineiksi laskettuna keskimäärin 6,6 kg kasvinsuojeluaineita hehtaarille vuodessa, ja viininviljelyssä vuosittaisia torjuntakäsittelyjä on enemmän kuin useimmilla muilla satokasveilla. Italian viinitarhoilla esiintyy yleisesti useita tuhohyönteislajeja, joiden torjuntaan on markkinoilla runsaasti insektisidivalmisteita. Torjuntakustannus vai käyttäjän terveys? Koska useimmilla insektisideillä on käyttäjän terveyden kannalta... Lue lisää »

1 2 3 10