Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Luomuinstituutin tutkimusstrategiaa päivitetään

Luomuinstituutti on käynnistänyt tutkimusstrategiansa uudistustyön. Vuodenvaihteessa 2019-20 sidosryhmille lähetettiin kysely, jonka avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä Luomuinstituutin tärkeimmistä tehtävistä, tärkeimmistä tutkimuksen aihepiireistä ja toiveista käytettävien viestintäkanavien suhteen. Kyselyyn vastasi 60 henkilöä, jotka edustavat eri toimialoja kuvan 1 mukaisesti. Kysely lähetettiin 174 henkilölle, joten lopullinen vastausprosentti oli 34 %. Kyselyssä pyydettiin vastaajaa määrittämään Luomuinstituutin ensisijainen tehtävä. Vastaajien... Lue lisää »

Luomualan kehittäjien online-työpajat

Seuraava online-työpaja järjestetään torstaina 16.4. klo 10-11.45 Microsoft Teams –alustalla, teemana on luomun viestintä. Ilmoittaudu heti mukaan työpajaan, kutsu Teams-kokoukseen tulee keskiviikkona 15.4. Online-työpajan 16.4. ohjelma 10.00 Tervetuloa, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry 10.10 Luomun viestintä aluehankkeessa – case Luomuisa Satakunta, hankeasiantuntija Tuuli Pirttikoski, Satafood 10.30 Luomu maakunnissa koosteet, asiantuntija Aura Lamminparras, Pro Luomu 10.45 Luomu... Lue lisää »

Luomufoorumi 2020 etäseminaari

Keskiviikko 25.3. Seminaari klo 10-12: Monimuotoinen luomutuotanto Tallenne etäseminaarista löytyy Pro Luomun YouTube kanavalla: https://youtu.be/c1G7Ws34FTM Etäseminaarin esitykset löytyvät sivun alalaidasta. 10.00 Tervetuloa Luomufoorumin etäseminaariin, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu 10.10 Lisää ja monimuotoisempaa luomusiementä: Luomusiemen fokusryhmän tulosten esittely, Ryhmän vetäjä Pekka Terhemaa, Etelä-Suomen ProAgria 10.40 Kommenttipuheenvuoro: Lisää luomusiementä, toimitusjohtaja Antti Ollila, Tilasiemen Oy 10.50 Kommenttipuheenvuoro: Monimuotoisuuden mahdollisuudet, luomuviljelijä Magnus Selenius... Lue lisää »

Sustainable agriculture from the perspective of soil biodiversity

A recent research project responds to concerns over weakened soil biodiversity. The objective of the SoildiverAgro project of the Natural Resources Institute Finland (Luke) is to protect soil biodiversity and fertility by developing cultivation methods. The EU-funded research project covers six geographic regions, ranging from Finland to the Mediterranean. Agricultural lands have lost a significant... Lue lisää »

Kestävää maataloutta maaperäeliöiden monimuotoisuuden näkökulmasta

Tuore tutkimushanke vastaa huoleen maaperän biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä. Luonnonvarakeskuksen SoildiverAgro-projektin tavoitteena on turvata maaperän monimuotoisuus ja maan kasvukunto viljelymenetelmiä kehittämällä. EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkimusta tehdään kuudella maantieteellisellä alueella Suomesta Välimerelle asti. Maatalousmaat ovat menettäneet merkittävän osan hiilivarastoistaan viimeisten vuosikymmenien aikana. Tehokkaat maanmuokkausmenetelmät, runsas kasvinsuojeluaineiden ja keinolannoitteiden käyttö sekä keskittyminen vain yhden kasvilajin viljelyyn aiheuttavat muun muassa... Lue lisää »

Eurooppalaiset tutkimuslaitokset sopivat tutkimuksen tiekartasta kemiallisista kasvinsuojeluaineista luopumiseksi

Eurooppalaiset maatalouden tutkimuslaitokset allekirjoittivat yhteisen aloitteen kemiallisista torjunta-aineista luopumiseksi Pariisissa 23. helmikuuta. Towards Chemical Pesticide-free Agriculture -aloitteen tarkoituksena on korostaa ei-kemiallisten kasvinsuojelumenetelmien tutkimuksen tarpeellisuutta ja ohjata tutkimusrahoitusta suuntaan, joka mahdollistaa ei-kemialliseen kasvinsuojeluun siirtymisen Euroopassa. Aloitteen allekirjoittajina on 24 tutkimuslaitosta 16 Euroopan maasta, Suomesta Luonnonvarakeskus (Luke). Tavoitteen tukemiseksi aloitteen allekirjoittajat pyrkivät luomaan tieteellisen tiekartan osaksi Euroopan... Lue lisää »

Maailman luomumarkkina kasvoi yli 100 miljardiin dollariin

Luomun maailmanmarkkinoiden arvo nousi 105 miljardiin US dollariin (97 miljardia euroa) vuonna 2018. Arvo kasvoi edellisestä vuodesta 8,24 prosenttia. Maailman luomumyynti on yli kuusinkertaistunut vuodesta 2000. Suurimmat luomumarkkinamaat ovat Yhdysvallat, Saksa ja Ranska. Ranskassa luomumyynti myös kasvoi eniten, 15,4 prosenttia. Suurin markkinaosuus luomulla on Tanskassa, jossa luomua on 11,5 prosenttia koko markkinasta. Suurimmat luomumarkkinat Maailmanlaajuisesti... Lue lisää »

Sales of organic food easily doubles over the decade

Retail sales of organic food increased by 9.6% in 2019. The Finnish Organic Food Association Pro Luomu estimates that last year saw sales of organic products worth around 368 million euros. In the 2010s as a whole, sales doubled. Pro Luomu began monitoring the trend in 2011, when sales amounted to approximately 163 million euros.... Lue lisää »

Diverfarming-hankkeella monimuotoisuutta edistävää viljelyä

Diverfarming-hankkeen tavoitteena on löytää viljelykäytäntöjä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja samalla vähentävät ruoantuotannon riippuvuutta teollisista kemikaaleista. Tutkimushanke pyrkii linkittämään monimuotoisuuden hyödyt ruoantuotannon koko arvoketjuun. EU:n Horizon2020-ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa on mukana 26 yhteistyökumppania, jotka ovat tutkimuslaitoksia ja yrityksiä useista EU-maista. Suomesta hankkeeseen osallistuu Luonnonvarakeskus (Luke) sekä kaksi pienjuustolaa Kaakkois-Suomesta. Hanke alkoi vuonna 2017 ja kestää viisi... Lue lisää »

Luomumatkailuyhdistys viitoittaa tietä kestävälle turismille

Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry perustettiin vuonna 2005 edistämään ympäristövastuullista matkailua. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on tukea luomuviljelyä, maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia ja ympäristönsuojelua sekä kulttuuriperinnön ja -maisemien suojelua. Yhdistyksen taustalla on Luomuliiton vetämä Luomua ja kestävyyttä matkailuun -hanke ja sen muodostama yhteistyöverkosto. Malli ympäristövastuullisen matkailun kehittämiseen saatiin eurooppalaisesta ECEAT-verkostosta (European Centre for Ecological and Agricultural... Lue lisää »

1 2 3 14