Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

EU: Joka viides peltohehtaari luomulle vuonna 2030

Viidennes Euroopan Unionin viljelyalasta on luomutuotannolla vuonna 2030 mennessä, linjaa Europarlamentin ympäristö- ja kuluttajansuojavaliokunta. Valiokunta hyväksyi tänään kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen valmisteleman lausunnon luomutuotannon lainsäädäntöuudistuksesta. Lue lisää »

Hormonihäiritsijöistä 157 miljardin euron SOTE-kustannukset EU:ssa

Hormonihäiritsijöinä toimivista kemikaaleista aiheutuu EU:ssa 150 miljardin kustannukset yhteiskunnalle sosiaalisina kustannuksina. Hormonitoimintoihin haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja ovat monet torjunta-aineet, muovien pehmentimet, niitä on myös kosmetiikassa, hiusväreissä ja osa lääkkeistä. Laaja tutkimus julkaistu The Journal of Clinical Endocrinologoly & Metabolism -tiedelehdessä neljänä eri artikkelina. Kansainvälinen aasiantuntijaryhmä arvioi eri osatekijöiden kokonaiskustannuksia ja eri haittojen aiheuttamat kustannukset laskettiin yhteen.  Lue lisää »

Sveitsin Coop: Tekoja sanojen asemesta kestävyyden ja luomun edistämisessä

Sveitsiläinen osuuskauppa COOP on arvioitu maailman kestävimmäksi vähittäiskauppaketjuksi. Coopilla on pitkän tähtäimen kestävän kehityksen strategia. Käytännön toimenpiteet kattavat kauppaketjun kaikki osa-alueet. Yritys korostaa tekoja sanojen asemesta. Tämä yrityksen strategia näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Myös ketjun mainonta on tämän kestävän linjan mukaista. Lue lisää »

Paikallista luomuruokaa kuluttajalle -uusi julkaisu verkossa

Paikallista luomuruokaa kuluttajalle – ketjukokeiluja Etelä-Savossa -julkaisu  kertoo luomuliha- ja -kasvisketjujen kehittämisestä Etelä-Savossa vuoden 2014 aikana. Julkaisussa on dokumentoitu toteutettujen ketjukokeilujen eteneminen ja tulokset. Paikallista luomuruokaa kuluttajalle -julkaisussa on raportoitu myös selvitysten tulokset Etelä-Savon luomukasvisten, -marjojen ja -lihan tuotantomääristä ja saatavuudesta, ravintoloiden luomuraaka-aineiden käytöstä sekä toteutetusta kuluttajakyselystä- ja haastatteluista. Luomuketjukokeiluihin osallistui runsaat 40  yritystä ja muuta toimijaa Etelä-Svosta: luomutuottajia, jalostajia, ammattikeittiöitä, kauppoja, neuvojia... Lue lisää »

Uskallusta, uusia markkinoita ja brändin luomista – siinä lääkkeitä luomun kasvuun

Luomullako etumatkaa Etelä-Savolle -seminaari Mikkelin Kenkäverossa ma 9.2.2015 kirvoitti innostunutta keskustelua siitä, miten luomu saadaan tuomaan kilpailuetua Etelä-Savolle. Avauspuheessaan luomun kehittämistarpeista maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esiin muutosta vaativia tekijöitä. Mäkinen muistutti, että globaali kauppatilanne vaikuttaa väistämättä myös Etelä-Savoon. Luomutuotteiden kysyntään tulisi saada luotua ennustettavuutta ja vakaampia markkinoita, jotta luomutuotantoon uskalletaan panostaa. Etelä-Savoon tulisi saada lisää... Lue lisää »

Ranskalaistutkimus: Luomuruokaa syövien terveydentila ja kulutustottumukset poikkeavat muista

Eurooppalaisiin luomutuotteiden käyttäjien kärkikaartiin sijoittuva Ranska on käynnistänyt laajan tutkimuksen, jossa vertaillaan tavanomaisia elintarvikkeita ja luomutuotteita ostavia kuluttajia. Kymmenen vuotta kestävässä seurantatutkimuksessa on mukana 120 000 ihmistä ja kaikkiaan tutkijat analysoivat myös noin 20 000 veri- ja virtsanäytettä. Professori Laironin tutkimusryhmän INSERM/INRA-tutkimuskeskuksesta Marseillesta ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin viime vuonna, ja niissä vertailtiin kuluttajien käsitystä omista kulutustottumuksista ja terveydentilastaan.... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaatii vaihtoehtojen kehittämistä eläinten terveydenhoitoon ja eläinlääkintään

Tuotantoeläinten lukumäärä on maailmanlaajuisesti kasvussa. Eläimille tauteja aiheuttavat bakteerit ovat tulleet kasvavassa määrin vastustuskykyisiksi antibiooteille. Vuosittain myydään kotieläinten lääkintään suuria määriä erilaisia antibiootteja. Resistentit taudinaiheuttajat ovat lisääntyneet nopeasti. Sveitsiläinen FiBL-tutkimuskeskus on Euroopan johtavia luomututkimuksen keskuksia. Eläinlääketieteeseen erikoistunut laitoksen tutkija Michael Walkenhorst on viimeiset 15 vuotta tutkinut etenkin lypsykarjoja pyrkien kehittämään vaihtoehtoja antibiooteille tuotantoeläinten terveyden ja... Lue lisää »

Metsien sertifiointi luomukeruualueeksi voi tuoda sekä taloudellisia että imagohyötyjä

Metsien sertifioiminen luomukeruualueeksi on Etelä-Savossa heikosti tunnettu mahdollisuus. Myös yksittäiset metsänomistajat voivat hakea metsiensä sertifiointia luomukeruualueiksi, mutta vain harva metsänomistaja tietää mahdollisuudesta. Tämä kävi ilmi perjantaina 29.11.2014 Mikkelin yliopistokeskuksella järjestetyssä Luomua luonnosta! -tilaisuudessa, jossa käsiteltiin metsien luomusertifioinnin tuomia mahdollisuuksia ja luomusertifioinnin vaatimia toimenpiteitä. Metsien luomukeruualueeksi sertifioinnilla nähtiin runsaasti myönteisiä vaikutuksia. Tilaisuuteen yllätysvierailun tehnyt Kiinaan maahantuontia... Lue lisää »

1 7 8 9 10 11 12