Kategoria Yleinen

MMM: Tervetuloa luomutiloille ja kalakohteisiin ensi lauantaina!

Yhdeksän luomutilaa eri puolilla Suomea avaa ovensa yleisölle 30. elokuuta, jolloin vietetään toista kertaa valtakunnallista Suomen luonnon päivää. Tapahtumaan osallistuvilla luomutiloilla esitellään tilan omaa toimintaa ja kerrotaan, miten luomutuotanto edistää maatalousluonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Luonnonpäivää vietetään myös kahdella joella, jotka on kunnostettu taimenten kodeiksi. Lue ministeriön koko tiedote.

Evira: Siipikarjanuorikoiden tuonnin sekä sikojen ja siipikarjan rehun poikkeuslupia jatkettiin

Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa asian käsittelyssä Brysselissä: Poikkeusluvat koskevat – Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia luomutuotantoon sekä – Sikojen ja siipikarjan ruokintaa tavanomaisilla valkuaisrehuilla – Muutoksella pidennetään poikkeusten voimassaolon kestoa 31.12.2017 asti, mutta niiden edellytyksiä ei muutettu Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 42 ja 43 artiklat Lue koko tiedote suomeksi tai ruotsiksi.

ProAgria: Uusi opas luomunaudanlihan tuotantoon siirtyville

Luonnonmukaisen naudanlihatuotannon hyvät toimintatavat -oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot luomunaudanlihantuotannon käytännön toteutuksesta ja siitä, miten siirtyä luomunaudanlihantuotantoon. Uusi opas julkaistaan 17.6.2014 ja se on luettavissa ProAgrian internet-sivuilta. Lue ProAgrian koko tiedote.

Evira: Luomu on edelleen luomua

Luomuun voi edelleen luottaa, sillä luomutuotannon valvonnassa vuonna 2013 useimmiten pelkkä huomautus toimijoille riitti. Tuotteen myyminen luomutuotteena jouduttiin kieltämään vain harvoin. Suomen luomutuotannossa oli vuonna 2013 lähes viisituhatta toimijaa. Toimijoiden määrä ei ole juuri kasvanut edellisvuodesta. Lue Eviran koko tiedote.

VYR: Arvioita luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä

Vilja-alan yhteistyöryhmän luomuviljatyöryhmässä on laadittu yhteistyössä Tiken kanssa ensimmäinen arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä kotimaassa kuluvalla markkinointikaudella 2013/14. Samalla päivitettiin hieman arviota edeltävältä kaudelta 2012/13. Tiken satotilaston mukaan luomuviljaa (ei sis. seosviljaa ) tuotettiin kesällä 2013 yhteensä 76 miljoonaa kiloa. Määrä on 10 miljoonaa kiloa ja 15 % suurempi kuin vuonna 2012. Luomuviljasadosta oli kauraa…

MMM: Luomutuotannon valvonnalle tulee oma laki

Luomutuotannon valvontaan ehdotetaan ensi kertaa omaa lakiaan. Lain yhtenä keskeisenä tarkoituksena on turvata luomutuotannon edellytykset ja kasvu Suomessa säätämällä selkeästi ja nykylainsäädännön edellyttämällä tarkkuudella luomutuotannon valvontajärjestelmästä. Lue maa- ja metsätalousministeriön koko tiedote.

Portaat luomuun -ohjelma: Lama hidastanut luomun käytön kehitystä kunnissa

Luomutuotteiden kysyntä julkisella sektorilla on pysynyt jokseenkin samana, vaikka niitä käyttävien keittiöiden määrä on lisääntynyt. Suurin muutos viime vuoteen on vanhusten ruokapalveluiden luomun käytön lisääntymisessä. Merkittävimmiksi esteiksi luomutuotteiden käytölle kunnissa koetaan edelleen korkea hinta, ammattikeittiöille sopivien tuotteiden vähyys sekä strategisten päätösten puute. Portaat luomuun -ohjelma selvitti helmi-maaliskuussa 2014 kuntien luomuhankintoja ja luomutuotteiden käyttöä toisena vuonna…

Luomuliitto: Lammas kasvaa mielellään luomuna

– Luomulampaan kasvatus on lisääntynyt viime vuosina tuntuvasti. Eviran tilastojen mukaan luomu-uuhimäärä on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut lähes 18 000 lampaaseen. Tavanomainen lammastuotanto on kasvanut samassa ajassa viidenneksellä, kertoo Luomuliiton eläintuotannon asiantuntija Katarina Rehnström. Lue Luomuliiton koko tiedote.

Evira: Luomusiementä kevään luomukylvöihin

EU:n luomulehtimerkkiä saa käyttää vain virallisen luomulaatujärjestelmän mukaan tuotetuissa luomutuotteissa. Laatujärjestelmän ehtojen mukaan luomuviljelyssä pitää pääsääntöisesti käyttää luonnonmukaisesti tuotettua kylvösiementä. Lue Eviran koko tiedote. Eviras pressmeddelande på svenska.