Kategoria Yleinen

Luomuliitto: Suomi aktivoituu kansainvälisellä luomukentällä

Luomuliiton edustaja Aira Sevón valittiin luomun kattojärjestöIFOAMin EU-ryhmän hallitukseen. Kokous oli tiistaina maailman suurimman luomutapahtuman BioFachin yhteydessä Saksassa. IFOAM on keskeinen vaikuttaja siinä, miten luomun kriteerejä kehitetään. Ekologisuuden ja eettisyyden tasoa pyritään jatkuvasti nostamaan. Lue Luomuliiton koko tiedote.

Luomukalkkunahanke: Kalkkunalla mahdollisuuksia kasvattaa osuuttaan suomalaisten lautasilla

Luomukalkkunahanke on tuonut saman pöydän ääreen luomuaihetta eri näkökulmista käsitteleviä toimijoita. Tällaiselle rajat ylittävälle tarkastelulle on tarve, sillä luomukalkkunatuotannon edellytyksistä Suomessa ei ole ollut kokonaiskäsitystä. Hankkeen tavoitteena on, että jatkossa kuluttajalla on mahdollisuus valita monin eri tavoin kotimaassa tuotettua kalkkunaa, kertoo kehitysasiantuntija Sirkka Karikko Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä. Tutkija Kitty Schulman Eviran riskinarviointiyksiköstä kertoo, että luomukalkkunatuotanto…

ProAgria: Luomusikatuotantoon kuvatut hyvät toimintatavat tukevat tuottajien siirtymistä luomutuottajiksi

ProAgrian luomuasiantuntijat ovat koonneet Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat –oppaan luomusikojen tuotantoon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. Netissä olevassa oppaassa on luomutuotantoehtoja, muun lainsäädännön vaatimuksia ja sikasektorin suosituksia. Nämä on kuvattu käytännössä toimiviksi hyviksi toimintatavoiksi luomusianlihan tuotannossa. Lue ProAgrian koko tiedote.

Luomuviljan satotaso on matala, mutta käyttölaatu hyvä

Luomuviljan satotaso on merkittävästi tavanomaista tuotantoa matalampi. Viljasadon laatuseurannan perusteella näytteiden teknisessä käyttölaadussa ei ole merkittävää eroa tuotantotapojen välillä lukuun ottamatta rikkapitoisuuden osatekijöitä ja rukiin hehtopainoa. Luomuviljan ja tavanomaisesti tuotetun viljan satotasoissa on merkittäviä eroja. Tämä selvisi, kun satotasoja sekä kauran ja rukiin laatutekijöitä tarkasteltiin tilastollisesti. Luomuviljan satotasoluokat painottuivat matalampiin luokkiin, kun tavanomainen vilja jakautui…

Tike: Luomukauran tuotanto kasvussa

Luomuviljaa tuotettiin kesällä 2013 yhteensä 90 miljoonaa kiloa, mikä oli 2,2 % koko Suomen viljantuotannosta. Leipäviljan (vehnä ja ruis) osuus oli 17 miljoonaa kiloa ja rehuviljan (ohra, kaura ja seosvilja) 73 miljoonaa kiloa. Tiedot käyvät ilmi Tiken (Maa- ja metsäta­lousministeriön tietopalvelukeskus) juuri valmistuneesta luomusatotilastosta. Lue Tiken koko tiedote.

Luomuliitto: Luomutuotteissa selvästi vähemmän nitraattia

Luomutuotteissa nitraatin saannille on pienempi riski. Luomuliiton asiantuntija Mikko Rahtola kertoo, että luomutuotannon säännöt rajoittavat nitraatin käyttöä jalosteissa. Kasviksissakin luomutuotteiden nitraattipitoisuudet ovat olleet viljelytavasta johtuen merkittävästi tavanomaisia tuotteita alhaisempia. Lue Luomuliiton koko tiedote.

Luomuliitto: Paista luomukinkku oikein

Luomukinkku kasvattaa suosiotaan. Luomukinkku ei sisällä fosfaatteja tai muita keinotekoisia lisäaineita ja se on varmasti aina myös vapaa geenimuunnelluista ainesosista. Monet herkuttelijat ovat varanneet luomukinkun jo kuukausia etukäteen. Uusien luomukinkun paistajien on hyvä tietää muutama vinkki. Lue Luomuliiton koko tiedote.  

Luomuliitto: Eviran holhous uhkaa kuluttajan oikeuksia

Eviran ehdotus raakamaidon myynnin valvonnasta kieltäisi tilamaidon yhteisostot. Eviran ehdotus valvonnasta koskee tammikuussa voimaantulevan raakamaitoasetuksen tulkintaa ja toimeenpanoa. Luomuliiton mukaan asetus itsessään ei ole merkittävästi hankaloittamassa, muttei myöskään tuomassa luvattuja helpotuksia maidon suoramyyntiin. Nyt Evira on ohjeistuksellaan kieltämässä raakamaidon myynnin ruokapiireille ja tekemässä mahdottomaksi myös uusien kulutustapojen kehittymisen rajaamalle ne ohjeiden vastaisiksi. Lue Luomuliiton koko tiedote.

Tarjotaanko kuntien ruokapalveluissa 20 % luomua vuonna 2020?

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että julkisissa ruokapalveluissa tarjottavasta ruoasta 20 % on luomua vuoteen 2020 mennessä. EkoCentrian ylläpitämä Portaat luomuun -ohjelma selvitti tammi-helmikuussa 2013, kuinka pitkä matka tavoitteeseen on. Taloustutkimus Oy:llä teetetty selvitys kokosi tietoa luomuelintarvikkeiden käytöstä julkisen sektorin ruokapalveluissa tällä hetkellä. Selvitykseen vastasi 185 kuntien ruokapalveluiden hallinnoinnista ja päätöksistä vastaavaa henkilöä. Selvityksen vastausprosentti…