Kanat liikuvat ulkona mielelläänHyvinvointi on eläimen, tuottajan ja kuluttajan etu

Liikkumisen hyvin mahdollistavat tilat, laadukkaat rehut, ulkoilu ja lajinmukainen hoito ovat luomutilan investointi eläinten terveyteen. Eläinten hyvinvointi on osa luomutuotannon etiikkaa ja konkreettinen satsaus sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Luomussa hyvinvointi ja lajille tyypillinen käyttäytyminen pyritään turvaamaan tuotantoeläimen elämän kaikissa vaiheissa.

Luomu on tällä hetkellä ainoa viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jossa eläinten hyvinvointi on otettu huomioon minimitasoa paremmin.

 

Siat tonkivat mielelläänVapaa liikkuvuus luomueläimen tapaan

Luomutilojen karjasuojissa ei ole häkkejä ja yleensä eläimet voivat liikkua vapaasti. Vain pienille nautatiloille voidaan antaa poikkeuslupa pitää lehmiä parsinavetassa. Kesällä kuitenkin luomueläimet pääsevät laitumelle tai ulkotarhaan.

Sopiva ja hyvälaatuinen ravinto, liikunta, vakaat sosiaaliset suhteet ja riittävän harva eläintiheys vähentävät stressiä, edistävät hyvinvointia ja vastustuskykyä – ja siten hyvää terveyttä.

Mitä luomueläin syö ja miten se lisääntyy?

Eläimille syötettävän rehun on täytettävä lajinmukaiset tarpeet ja ruokinnan on perustuttava oman tilan luonnonmukaiselle rehulle, kuten heinälle, viljalle ja säilörehulle. Myös ostorehun koostumukselle on tiukat säännöt. Sioille ja siipikarjalle sallitaan 5 % osuus tavanomaista rehua. Rehun säilöntään saa käyttää säilöntäaineina maitohappoa ja muurahaishappoa. Rehussa ei saa olla geenimanipuloituja ainesosia. Luomueläinten jälkeläiset saavat niiden luontaista ravintoa eli oman emän tai ainakin oman lajin maitoa.

Eläinten jalostuksessa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin. Keinosiemennystä käytetään, mutta lisääntymisen apuna ei saa käyttää esimerkiksi alkionsiirtoa tai kloonausta. Hormonien ja geenimanipuloinnin käyttö on myös kielletty.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Ihmisen rooli luomukarjojen hoidossa

Karjan parissa työskentelevät ihmiset ovat ratkaisevia eläinten hyvinvoinnille. Luomutilalla eläinten hoitajan merkitys on suuri. Eläinten hyvinvointiin eivät vaikuta ainoastaan ne tavat, miten ihmiset rakentavat tuotantojärjestelmän, suunnittelevat eläinten hoidon ja ruokinnan, täyttävät eläimen lajinmukaisen käyttäytymisen tarpeet ja hyvät tuotanto-olosuhteet vaan siihen vaikuttaa myös ihmisten ja eläinten välinen vuorovaikutus. Eläimen hyvinvointiin vaikuttaa se, miten eläin kokee ihmisen... Lue lisää »

Eläinten käyttäytymisen ymmärtäminen ja hyödyntäminen luonnonmukaisessa karjataloudessa

Luomutuotannossa eläinten luonnollista käyttäytymistä pidetään yhtenä niiden hyvän elämän edellytyksistä ja luomusäännöissä korostetaankin eläinten lajinmukaista käyttäytymistä. Tämä tekee etologiasta, eläinten käyttäytymistieteestä, tärkeän välineen käytännön kotieläintiloilla. Eläinten luonnollisen käyttäytymisen tunteminen auttaa esimerkiksi eläinten paimentamisessa ja liikuttelussa, kiimojen seurannassa ja sairaiden tai vahingoittuneiden eläinten tunnistamisessa. Eläinten käyttäytymistä koskevan tiedon hankkiminen on erityisen tärkeää luomutuotannossa, jotta 1) voidaan... Lue lisää »

Eläinten hyvinvointi, etiikka ja luomutuotanto

Artikkeli käsittelee eläinten hyvinvointia filosofisesta näkökulmasta. Suhtaudutaanko tuotantoeläimiin luomutuotannossa eri tavalla kuin tavanomaisessa tuotannossa, ja jos suhtaudutaan, niin miksi? Ovatko kyseessä erilaiset arvot vai erilainen näkemys ihmisen asemasta luonnossa? Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa luonnonmukaisen tuotannon eettistä kehystä ja siitä keskustellaan monissa erilaisissa yhteyksissä. Mutta mitä eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan luomutuotannossa? Onko eläinten elämä laadultaan hyvää... Lue lisää »

Sikahyvä kohtelu maksaa itsensä takaisin tuotoksessa

Tuotantoeläinten tuotosta ja hyvinvointia pyritään edistämään tuotantotiloilla monin eri keinoin ja investoinnein. Tärkein yksittäinen eläinten hyvinvointiin vaikuttava tekijä on kuitenkin tuottaja itse: useissa tutkimuksissa on havaittu, että tuottajan asennoitumisella ja käyttäytymisellä eläimiä kohtaan on merkitystä eläinten hyvinvoinnin ja tuotoksen suhteen. Miten tuottajan sitten pitäisi asennoitua päästäkseen hyviin tuotostuloksiin? Kyselytutkimus asenteista Kyselytutkimuksella selvitettiin sika- ja lypsykarjatuottajien... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »