Lääkintää eläimen tarpeen mukaan

Mikäli hyvä lajinmukainen hoito ja ennaltaehkäisevien menetelmien käyttö ei riitä estämään eläintä sairastumasta,  sitä hoidetaan samoilla lääkkeillä ja menetelmillä kuin tavanomaisilla tiloilla. Luomutuotannon ehtojen mukaan sairas tai loukkaantunut eläin on hoidettava viipymättä ja asianmukaisesti. Rokotteet, loislääkkeet ja muut lakisääteisesti pakolliset hoidot kuuluvat myös luomueläinten elämään. Luomutilalla lääkitystä ei kuitenkaan saa käyttää kasvun tai tuotannon keinotekoiseen edistämiseen. Suomen luomutiloilla kaikki eläinten lääkitseminen tapahtuu eläinlääkärin määräyksestä.

Pitemmällä tähtäimellä antibioottien käyttöä tulee pyrkiä minimoimaan, koska taudinaiheuttajat tulevat lääkkeitä kestäviksi eli resistenteiksi. Resistenssi myös leviää mikrobilajista toiseen.

EU:n luonnonmukaisen tuotannon asetus suosittelee luomueläinten hoitoon fytoterapeuttisia eli kasviperäisiä aineita. Asetus kuitenkin edellyttää, että käytettävillä kasviperäisillä aineilla tulee olla tunnetusti todellista vaikutusta eläinlajin terveyteen.

Etenkin Keski-Euroopassa fytoterapialla on pitkät perinteet eläinten hoidossa, mutta Suomesta tällainen osaaminen puuttuu lähes täysin. Siksi fytoterapeuttisten valmisteiden käyttö suomalaisten luomueläinten sairauksien hoidossa on vähäistä.

Pitkät varoajat ja rajoitetut lääkintäkerrat

Luomueläinten varoaika antibioottihoidon jälkeen on kaksinkertainen tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Varoaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka on kuluttava lääkekuurin jälkeen, ennen kuin lääkitystä eläimestä saatavia tuotteita saa käyttää ihmisravinnoksi.

Merkittävä ero tavanomaiseen tuotantoon on sallittujen lääkintäkertojen rajoittaminen: esimerkiksi lihasikoja ja siipikarjaa saa lääkitä vain kerran niiden elämän aikana. Sairastuneet eläimet hoidetaan aina tarpeen mukaan, mutta jos eläin saa lääkitystä sallittuja kertoja useammin, sitä ei voi enää markkinoida luomuna vaan tavanomaisesti kasvatettuna.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Antibioottiresistenssi vaatii vaihtoehtojen kehittämistä eläinten terveydenhoitoon ja eläinlääkintään

Tuotantoeläinten lukumäärä on maailmanlaajuisesti kasvussa. Eläimille tauteja aiheuttavat bakteerit ovat tulleet kasvavassa määrin vastustuskykyisiksi antibiooteille. Vuosittain myydään kotieläinten lääkintään suuria määriä erilaisia antibiootteja. Resistentit taudinaiheuttajat ovat lisääntyneet nopeasti. Sveitsiläinen FiBL-tutkimuskeskus on Euroopan johtavia luomututkimuksen keskuksia. Eläinlääketieteeseen erikoistunut laitoksen tutkija Michael Walkenhorst on viimeiset 15 vuotta tutkinut etenkin lypsykarjoja pyrkien kehittämään vaihtoehtoja antibiooteille tuotantoeläinten terveyden ja... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »