« Takaisin hankelistaukseen

EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland

Projekt ”EkoNu!”´s syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan genom bl.a. informations-förmedling.

En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen.

Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom naturbruk. Projektet riktar sig också till konsumenter, storkök, restauranger och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln m.m.

Toteutusajankohta ja -alue: Projektet ”EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinlands ” verksamhet sker under tiden 1.9.2015 – 31.8.2018. Område: Österbotten, Egentliga Finland och Nyland
Hankkeen nettisivut: http://www.ekonu.fi

Järjestäjän tiedot

Yrkesakademin i Österbotten
Ann-Sofi Ljungqvist
044 750 3220
ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi