« Takaisin hankelistaukseen

Luomubuumi

Luomubuumi-hanke on valtakunnallinen yhteistyöhanke, joka edistää luomutuotteiden ja -luonnontuotteiden kysyntää ja tarjontaa. Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia pienille elintarvikalan toimijoille. Luomujalostus vaatii monipuolista osaamista tuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa. Lisäksi tarvitaan hyviä verkostoja raaka-aineen tuottajien ja ostajien kanssa, asiakasymmärrystä ja kykyä seurata kuluttajatrendejä. Luomubuumi-hankkeen tavoitteena on rohkaista yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Pienyritysten kilpailukyky paranee lisäämällä jalostusosaamista. Luomutuotteiden monipuolista tarjontaa lisäämällä saadaan kuluttajien kiinnostusta luomutuotteisiin kasvatettua. Hankkeessa tuotetaan suosituksia luomutuotteiden konseptoinnista, erilaistamisesta ja brändäämisestä, kehitetään esimerkkituotteita ja tuotekonsepteja yritysten tarpeista ja uusista raaka-aineista lähtien. Luomuyrityksille tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia raaka-ainetuottajien ja ostajien kanssa sekä kerätään ja tuotetaan tutkimusperustaista tietoa luomuelintarvikkeista luomuyrittäjien käyttöön ja julkaistaan sitä Luomuinstituutin sivuilla.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.10.2018 - 31.3.2021 koko Suomi
Hankkeen nettisivut: https://www.luke.fi/projektit/luomubuumi/

Järjestäjän tiedot

Luke ja Helsingin yliopisto
Maarit Mäki
029 5326374
maarit.maki@luke.fi