« Takaisin hankelistaukseen

Luomuisa Satakunta

Luomuisa Satakunta korostaa maakunnallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa. Hankkeessa toimenpiteitä kohdistetaan ruokaketjun eri vaiheisiin hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Kohderyhminä ovat luomuruokaketjun toimijat alkutuotannosta jalostavan elintarviketeollisuuden kautta kauppaan sekä julkisiin ja yksityisiin ammattikeittiöihin. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankealueen kaupungit ja kunnat sekä maakunnan alueella toimivat ammatilliset oppilaitokset.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja kannustaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käyttöön. Vähittäis- ja tukkukaupassa luomutuotteiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää. Alkutuotannon ja kaupan välistä yhteistyötä käymällä vuoropuhelua ruokaketjun eri päiden tarpeista. Luomutuotteiden jalostusasteen nostamiselle Satakunnassa on myös tarvetta.

Hankkeessa lisätään ja monipuolistetaan maakunnan luomualkutuotantoa välittämällä viljelijöille tietoa uusien kasvien viljelykäytännöistä ja kannattavuudesta sekä kysynnästä markkinoilla. Viljelijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia viljelykasveja lisäämään yhteistyötä tilojen välillä.

Toteutusajankohta ja -alue: Hankeaika on 1.6.2019-31.8.2021. Kohdealueena on Satakunnan maakunta .
Hankkeen nettisivut: https://www.luomuisasatakunta.fi/

Järjestäjän tiedot

Hankkeessa ovat mukana Satakunnan keskeiset elintarvikealan kehittäjätahot Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti.
Tuuli Pirttikoski
0401839995
tuuli.pirttikoski@satafood.net