« Takaisin hankelistaukseen

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa koulutushankkeen tarkoituksena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännössä kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä pellolta pöytään sekä monipuolistaa ja tuottaa lisää luomuyrittäjiä, – tuotteita ja – tietoutta markkinoille. Tavoitteena on myös saada luomuna tuotettu tavara luomuna markkinoille asti.

Samalla syvennetään alueellista yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, neuvojien, koulutuksen, luomuviljelijöiden ja luomuketjun jäsenten kesken. Hankkeessa rakennetaan asiakaslähtöisiä luomutuoteketjuja alkutuottajalta jalostuksen ja kuljetuksen kautta kauppaan, suurkeittiöön tai kuluttajalle ja näin synnyttää uusia luomutuotteita.

Luomuviljelijöitä ja luomujatkojalostajia, niin nykyisiä kuin potentiaalisia uusia luomutoimijoita, koulutetaan pienryhmissä, pellonpiennarpäivissä, opintomatkoilla ja itseopiskellen verkko-opinnoissa. Koulutusmateriaaleiksi kootaan, tuotetaan ja jaetaan uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa sekä hyviä käytänteitä. Erilaisten koulutuskokonaisuuksien avulla edistetään luomuviljelijöiden yhteistyötä, ratkotaan luomuviljelyyn liittyviä tuotantoteknisiä ongelmia ja opintomatkojen kautta benchmarkataan hyviä käytänteitä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Luomuviljelijöitä koulutetaan uusien digitaalisten menetelmien, kuten verkkokaupan ja somen hyödyntämisessä tuotteiden markkinoinnissa ja verkostoyhteistyössä.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.8.2016 - 31.12.2018
Hankkeen nettisivut: http://www.jamk.fi/fi/Etusivu/

Järjestäjän tiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ProAgria Keski-Suomi, Luonnonvarakeskus
Hilkka Heikkilä (Jamk)
050 430 8407
hilkka.heikkila@jamk.fi