« Takaisin hankelistaukseen

Luomumaidontuotannon kehittäminen

Luomumaidontuotannon kehittäminen – hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden luomumaidontuotantoa. Tavoitteena on parantaa luomumaitotilojen kilpailukykyä satotasojen nousun, tuotantokustannusten optimoinnin, tilakokonaisuuden hallinnan parantumisen ja luomukasvinviljely- ja luomumaitotilojen välisen yhteistyön kautta.
Toteutuskielenä on suomi ja ruotsi.
Hankkeessa tarjotaan kaikille Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan luomumaitotiloille
mahdollisuutta osallistua pienryhmiin, joiden kautta jaetaan hyviä käytännön kokemuksia ja tietoa tuotantokustannuksista. Lisäksi parannetaan yhteistyötilojen tietämystä rehujen laadusta, sekä selvitetään sellaisten tilojen mahdollisuuksia siirtää eläintuotanto luomuun, joilla jo pellot ovat luomutuotannossa. Lisäksi selvitetään tavanomaisten tilojen kiinnostusta ja
mahdollisuuksia siirtyä luomuun.
Hankeaikana järjestetään teemapäiviä eri aihealueista sekä vuosittainen Luomumaitoseminaari.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.8.2019 – 31.7.2022, Etelä-Pohjanmaa ja ruotsinkielinen Pohjanmaa
Hankkeen nettisivut: https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/kehitystoiminta-ja-hankkeet/hankkeet

Järjestäjän tiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Österbottens Svenska Lantbruksskälp
Tiina Peltonen
044 4811 309
tiina.peltonen@proagria.fi