« Takaisin hankelistaukseen

Luomumetsistä moneksi

Luomumetsistä moneksi –hankkeen tavoitteena on saada Etelä-Savoon pysyviä luomukeruualueita ja moninkertaistaa maakunnan nykyinen luomukeruuala. Hankkeessa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset metsänomistajat sekä luonnontuotteiden jalostajat sekä luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomusertifiointia.

Luomumetsistä moneksi on myös Facebookissa.

Toteutusajankohta ja -alue: 4.8.2015 - 31.12.2016 Etelä-Savo
Hankkeen nettisivut: http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2015/Luomumetsistamoneksi_161015.html

Järjestäjän tiedot

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Suomen Metsäkeskus
Birgitta Partanen
0445382248
birgitta.partanen@helsinki.fi