« Takaisin hankelistaukseen

Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen

Hankkeessa tarkastellaan luomutuotannon alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia sekä sen eroja tavanomaisen tuotannon vastaaviin vaikutuksiin nykytilanteessa ja vuonna 2020.Tarkastelussa ovat mukana niin peltokasvintuotanto, lihantuotanto, maidontuotanto kuin puutarhatuotanto, ja vertailu tehdään kaikissa Suomen maakunnissa sekä koko Suomen tasolla.

Tarkoituksena on tuottaa ja levittää uutta tietoa luomun merkityksestä niin taloudelle kuin työllisyydelle. Tämä uusi tieto auttaa sekä tuottajia että yhteiskunnallisia päättäjiä päätöksenteossa ja toimenpiteissä, kun arvioidaan siirtymistä tavanomaisesta tuotannosta kohti luomutuotantoa tai luomun käyttöä.

Selvityksen aineisto koostuu erilaisista tilastoista kerätyistä luomutuotannon tiedoista sekä niitä täydentävistä kahdesta lomakekyselystä. Aluetaloudellisten vaikutusten selvittämiseen käytetään yleisen tasapainon RegFinDyn -aluemallia, joka ottaa monipuolisesti huomioon tuotannon muutosten lisäksi aluetaloudessa tapahtuvat muut muutokset, kuten tuotteiden suhteellisten hintojen muutokset siirryttäessä tavanomaisesta luomutuotantoon.

Hankkeen kohteena on koko suomalainen ruoantuotantojärjestelmä ja sen kehittäminen kestävämpään suuntaan. Kohderyhmiä ovat niin tuottajat, elintarvikejalostajat, poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet, asiantuntijaorganisaatiot, järjestöt kuin kuluttajatkin.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.1.2017 Suomi
Hankkeen nettisivut: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/projects/luomun-aluetaloudel%2870ae6cd1-9cdb-44bd-9ef8-feaad0c74d63%29.html

Järjestäjän tiedot

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Luomuinstituutti
Leena Viitaharju
050-4151164
leena.viitaharju@helsinki.fi