« Takaisin hankelistaukseen

Luomuperunaa onnistuneesti ammattikeittiöihin

Projektin tavoitteena on luomuruokaperuna-alan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä menekinedistäminen tunnistamalla onnistuneita luomuperunakäytäntöjä tuottajan ja ammattikeittiön välillä ja levittämällä niistä tietoa.

Hankkeen osatavoitteena on: selvittää mitä ovat ne tavat toimia, joilla luomuruokaperunatuottajat voisivat saada jalansijaa ammattikeittiöiden toimittajina, tuottaa käytännön ohjeita ja suosituksia siitä, miten luomuruokaperunan tuottajat voivat kasvattaa markkinasegmenttiään ammattikeittiöiden tavarantoimittajina erilaisten toimintamallien kautta, lisätä tietoa ammattikeittiöiden markkinapotentiaalista ja toimintalogiikasta luomuperunantuottajien ja -yritysten keskuudessa, levittää olemassa olevaa tietoa luomuperunan lajikkeiden käyttöominaisuuksista ammattikeittiöpuolelle.

Hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan menestyksellisten luomuperunantoimitusketjujen ja liiketoimintasuhteiden rakentumista ja syitä niiden onnistumiseen haastattelemalla tuottaja/yrittäjä–ammattikeittiöasiakas -pareja. Haastattelujen pohjalta saadut keskeiset tulokset saatetaan käytännön ohjeiksi ja suosituksiksi, joita voidaan levittää tuottajien ja jalostajien keskuudessa.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2016-31.12.2017
Hankkeen nettisivut: http://www.petla.fi/2016/09/peruna-alan-yhteistyoryhman-tiedotusasiat/

Järjestäjän tiedot

Helsingin yliopisto ja Perunantutkimuslaitos
Sari Iivonen
050 5762882
sari.iivonen@helsinki.fi