« Takaisin hankelistaukseen

Luomupuutarha

Luomupuutarha-tutkimuksessa ratkotaan luomupuutarhatuotantoon liittyviä viljelyteknisiä haasteita. Rikkakasvien hallintaan haetaan biohajoavia, paperipohjaisia katteita, joilla voisi korvata muovin käyttöä. Tutkimuksessa etsitään myös keinoja hallita sipulin luomutuotantoa uhkaavaa Fusarium-tautia. Mansikalla tutkitaan kasvualustaan lisätyn biohiilen mahdollisuuksia edistää kasvin luontaista puolustautumista kasvintuhoojia vastaan.

Ravinnehuoltoon liittyen kehitetään tehokkaita ja taloudellisesti järkeviä viherlannoitus- ja kerääjäkasvikäytäntöjä luomuvihannestiloille. Kyselyaineiston avulla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat viljelijöiden halukkuuteen siirtyä luomupuutarhatuottajiksi.

Suomen maataloudessa luomuviljelyn osuus on noin 10 % kokonaisviljelyalasta ja puutarhataloudessa 6 %. Puutarhakasveilla luomualan kasvu on on hidasta, vaikka luomupuutarhatuotteilla olisi selvitysten mukaan kasvava kysyntä. Syitä hitaaseen kasvuun ovat niin viljelytekniikkaan, kannattavuuteen, logistiikkaan kuin tuotteiden markkinointiin liittyvät ongelmat.

Toteutusajankohta ja -alue: 2013-2016
Hankkeen nettisivut: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/luomupuutarha

Järjestäjän tiedot

Luonnonvarakeskus, HY/Ruralia-instituutti
Terhi Suojala-Ahlfors
029 532 6557
terhi.suojala-ahlfors@luke.fi