« Takaisin hankelistaukseen

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

Hankeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä.
Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia: Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto tiloilla ja Luomuruoka. Kohderyhmänä on alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Hankkeessa syntyvät tuotokset voidaan hyödyntää myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen neuvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Hankkeen aikana rakennetaan Hämäläisen luomun tiekartta, jonka lähtökohtana on valtakunnalliset luomutavoitteet.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2019-31.12.2021
Hankkeen nettisivut: http://bit.ly/luomuhame

Järjestäjän tiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Suomi, Koulutuskeskus Salpaus
Outi Vahtila
0500-121261
outi.vahtila@hamk.fi