« Takaisin hankelistaukseen

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla

Hanke on kehittämishanke, joka parantaa luomuketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, luomutuotannon tuottavuutta ja lisää luomutuottajien osaamista.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luomueläintuotantoon siirtymistä suunnittelevat tuottajat. Eviran kokoamien Luomuvalvontaraporttien mukaan juuri siirtymävaiheessa olevat eläintilat tarvitsevat eniten apua valvontaan liittymisessä ja valvonnan tarvitsemien muistiinpanojen ja kirjanpidon sekä tuotteiden mukana seuraavien dokumenttien kokoamisessa.

Myös hyvin kauan luomuvalvonnassa mukana olleet tilat tarvitsevat uutta ajantasaista tietoa luomuvalvonnan vaatimuksista. Erityisesti nyt kun meneillään oleva EU:n luomuasetuksen muutosprosessi voi tuoda uudistuksia meillekin.

Kohderyhmänä ovat myös kuluttajat, joille luomusertifikaatin viesti markkinoilla suuntautuu. Luomutuotanto on ainoa Suomessa käytössä oleva eläinten hyvinvointiin vaikuttaville hoito-oloille peruslainsäädännön vaatimukset ylittäviä vaatimuksia asettava järjestelmä, johon liittyy vaatimusten toteutumisen valvonta

Hankkeen päätavoitteet
– luomuvalvonnan toimivuus ja tunnettuus lisääntyvät ja luomulaadun arvostus paranee koko luomuruokaketjussa
– koko maassa on selkeästi tiedossa ja käytössä yksityiskohtaiset eläintuotannon tuotantosään-töjen valvonnan vaatimukset
– auttaa tuottajia ja valvontaketjua sopeutumaan uusiutuviin tuotanto- ja valvontasääntöihin.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015 – 31.12.2016 Suomi
Hankkeen nettisivut: https://luomu.fi/tietopankki/luomuvalvonta-elaintiloilla/

Järjestäjän tiedot

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, neljä alueellista ProAgriaa ja Luomuliitto.
Brita Suokas
050 318 0252
brita.suokas@helsinki.fi