« Takaisin hankelistaukseen

Luomuviljan ketjut vientikuntoon – tuottajien ja jalostajien yhteistyö toimitusketjua virittämään

LuoVi-hankkeella luodaan edellytyksiä ja aktivoidaan maaseudun luomuviljan tuotannon ja jalostamisen parissa toimivia yrityksiä rakentamaan yhteistyössä keskenään ja erityisesti vientiin suuntautuvien yritysten kanssa toimintamalleja ja organisaatioita, joissa ketjun toimijoiden roolit ja toimintatavat vastaavat parhaalla tavalla toimitusketjun haasteisiin.

Hankkeessa kartoitetaan ja kuvataan pilottitutkimuksena Kaakkois-Suomesta lähtevän luomuviljan toimintaympäristön ja toimitusketjujen toimintatavat, ominaispiirteet, ongelmakohdat ja liittymät. Tavoitteena on löytää luomuviljan toimitusketjujen kehittämisestä kiinnostuneet toimitusketjut.
Näiden toimitusketjujen toimijoiden kanssa kehitetään toimitusketjujen toimintamalliaihioita ja tuottajaorganisaatioiden rooleja sekä aktivoidaan ja autetaan toimitusketjuja rakentamaan toimintamalliaihioista omaan ympäristöönsä sopivat toimintamallit, organisaatiot ja roolitukset.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2017-30.6.2018 / Kaakkois-Suomi
Hankkeen nettisivut: http://www.lut.fi

Järjestäjän tiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Tuotantotalous
Petri Niemi
0400 153 011
petri.niemi(at)lut.fi