« Takaisin hankelistaukseen

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat osaaminen ja peltomaan kasvukunto. OSMO organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon analysointia ja hoidon menetelmiä ja välineitä. Hankkeen tavoitteina on kehittää maan kasvukunnon määrittämistä, viljelijöiden osaamista, tuottaa työkaluja ja tukimateriaaleja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun sekä levittää tietoa maan kasvukunnon hoidosta.

Kohderyhmä: Luomu- ja tavanomaiset viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan peltojensa kasvukuntoa ja maan hoitoa resurssitehokkaasti.

Päätavoite: Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet:
1. Kasvukunnon määrittäminen paranee
2. Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
3. Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
4. Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee

Kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmiä testataan koetilaverkostossa (8 tilaa) kolmen vuoden ajan. Suomessa käytössä olevia menetelmiä kehitetään ja ulkomaisia menetelmiä testataan ja sovitetaan suomalaisiin oloihin.

Alueellista kasvukunto-osaamista kehitetään vapaamuotoisen verkoston tapahtumissa, valmennustilaisuuksissa ja osaamisryhmissä.

Hankkeessa tuotetaan maan kasvukunnon hoidon työkalupakki. Pakkiin kuuluu maan kasvukunnon määritysmenetelmiä ja hoidon suunnittelun apuvälineitä sekä näiden käyttöohjeita ja taustatietoa.

Tuloksia levitetään pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehtiartikkeleilla ja internetsivuilla.
Hankkeen internet-sivut

Toteutusajankohta ja -alue: 4.11.2015 - 31.12.2018 Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi ja Uusimaa
Hankkeen nettisivut:

Järjestäjän tiedot

Helsingin yliopisto Ruralia instituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi
Jukka Rajala
044-303 2210
jukka.rajala@helsinki.fi