« Takaisin hankelistaukseen

Päästösäästö

Hanke keskittyy viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla.

Eloperäisten, maan mekaanista rakennetta muokkaavien, maahan orgaanista ainesta ja mikrobitoimintaa lisäävien maanparannusaineiden käyttö on yksi keino maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseksi.

Hankkeessa testataan ja verrataan eloperäisten maanparannusaineiden, maaperään tai kasvustoon lisättävien tehosteaineiden sekä niiden yhdistelmien vaikutuksia maaperän orgaanisen hiilen määrään, hiilen ja typen suhteeseen, ravinteiden vapautumiseen maaperästä/sitoutumiseen maaperään, maan humuspitoisuuteen, maaperän mikrobistoon, kasvien ravinteiden hyväksikäyttöön, kasvien kasvuston kehitykseen ja satotasoon.

Testattavia maanparannusnaineita ovat sulfaattiligniini, biohiilet, maanparannusturve, nollakuitu ja ravinnekuitu. Testattavia tehosteaineita ovat humusvedet, lignosulfonaatti ja Combooster-lannoitusmalli.

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa uusista työkaluista, joilla ylläpidetään ja parannetaan maan fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia ja tuetaan hyödyllisiä biologisia toimintoja. Yleistavoitteena on turvata ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa ruuantuotantoa sekä tuottaa uutta tietoa ja toimintamalleja viljelymaiden kunnostamiseen.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.11.2015-31.12.2017 Varsinais-Suomi
Hankkeen nettisivut: http://www.soilfood.fi/viljelijalle/tutkimus-ja-kehitystyo/

Järjestäjän tiedot

Yhteistyössä Vapo Oy Clean Waters, Soilfood Oy, Biokasvu Oy ja Luonnonvarakeskus
Eetu Virtanen
040 765 3480
eetu.virtanen@soilfood.fi