Hankkeet

Lisää hanke »

Luomumpi Varsinais-Suomi

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2018-31.12.2020, Varsinais-Suomi

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia…

Luomuviljan ketjut vientikuntoon – tuottajien ja jalostajien yhteistyö toimitusketjua virittämään

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2017-30.6.2018 / Kaakkois-Suomi

LuoVi-hankkeella luodaan edellytyksiä ja aktivoidaan maaseudun luomuviljan tuotannon ja jalostamisen parissa toimivia yrityksiä rakentamaan yhteistyössä keskenään ja erityisesti vientiin suuntautuvien yritysten kanssa toimintamalleja ja organisaatioita, joissa ketjun toimijoiden roolit ja toimintatavat vastaavat parhaalla tavalla toimitusketjun haasteisiin. Hankkeessa kartoitetaan ja kuvataan pilottitutkimuksena Kaakkois-Suomesta lähtevän luomuviljan toimintaympäristön ja toimitusketjujen toimintatavat, ominaispiirteet, ongelmakohdat ja liittymät. Tavoitteena on löytää…

Luomuperunaa onnistuneesti ammattikeittiöihin

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2016-31.12.2017

Projektin tavoitteena on luomuruokaperuna-alan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä menekinedistäminen tunnistamalla onnistuneita luomuperunakäytäntöjä tuottajan ja ammattikeittiön välillä ja levittämällä niistä tietoa. Hankkeen osatavoitteena on: selvittää mitä ovat ne tavat toimia, joilla luomuruokaperunatuottajat voisivat saada jalansijaa ammattikeittiöiden toimittajina, tuottaa käytännön ohjeita ja suosituksia siitä, miten luomuruokaperunan tuottajat voivat kasvattaa markkinasegmenttiään ammattikeittiöiden tavarantoimittajina erilaisten toimintamallien kautta, lisätä…

RATKO – Ratkaisuja kotimaisen sipulintuotannon tautiongelmaan

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2016-28.2.2019

Fusarium-sienten aiheuttama sipulinnäivete aiheuttaa merkittävää taloudellista tappiota suomalaisilla sipulitiloilla ja sipulipakkaamoissa sekä heikentää kotimaisen sipulin kuluttajalaatua. Taudin aiheuttamat ongelmat tuotannolle ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Tutkimusryhmämme aiemmin toteuttaman työn perusteella yksi merkittävä syy tautiongelmaan löytyy käytettävissä olevasta huonolaatuisesta istukasmateriaalista. Tämän hankkeen tavoitteena on löytää uusia viljelyratkaisuja ja menetelmiä sipulin tuotannon kannattavuutta heikentävien, satotappioita ja varastohävikkiä…

Luomupuutarha

Toteutusajankohta ja -alue: 2013-2016

Luomupuutarha-tutkimuksessa ratkotaan luomupuutarhatuotantoon liittyviä viljelyteknisiä haasteita. Rikkakasvien hallintaan haetaan biohajoavia, paperipohjaisia katteita, joilla voisi korvata muovin käyttöä. Tutkimuksessa etsitään myös keinoja hallita sipulin luomutuotantoa uhkaavaa Fusarium-tautia. Mansikalla tutkitaan kasvualustaan lisätyn biohiilen mahdollisuuksia edistää kasvin luontaista puolustautumista kasvintuhoojia vastaan. Ravinnehuoltoon liittyen kehitetään tehokkaita ja taloudellisesti järkeviä viherlannoitus- ja kerääjäkasvikäytäntöjä luomuvihannestiloille. Kyselyaineiston avulla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat…

Taimisipulin käytön mahdollisuudet sipulintuotannossa

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2016-31.12.2018 koko Suomi

Hankkeessa tuotetaan tietoa taimisipulin tuotantoon soveltuvista lajikkeista ja taimisipulin mahdollisuuksista vähentää Fusarium-sienen aiheuttamaa satohävikkiä pellolla ja varastossa. Tulokset antavat myös tietoa taimisipulin käytön kustannuksista verrattuna istukkaan käyttöön. Luomutuotannossa hyväksytyillä biologisilla torjuntavalmisteillakaan ei ole riittävää tehoa Fusarium-sieniin, jos niitä esiintyy runsaasti lisäysmateriaalissa. Sipulilla sipulinnäivetettä aiheuttavista Fusarium-sienistä (useita lajeja) on tullut viime vuosina sipulin pahin taudinaiheuttajaryhmä harmaahomeen…

Resurssitehokas vihannestuotanto

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2016-29.2.2019

Hankkeessa parannetaan kotimaisen avomaanvihannestuotannon resurssitehokkuutta ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia tehostamalla ravinnehuoltoa, kehittämällä tilojen käyttämiä viljelykiertoja ja vähentämällä vihannesten varastohävikkiä. Kehittämishanke toteutetaan yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden, neuvonnan edustajien ja viljelijöiden kesken. Hankkeessa on kolme työpakettia: 1. Ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannestuotannossa, 2. Vihannesmaiden kasvukunto ja 3. Sipulin ja porkkanan varastotautien hallinta. Hankkeessa toteutetaan tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja…

ProAgrian luomuhankkeet

Toteutusajankohta ja -alue: Suomi

ProAgria toteuttaa useita luomuhankkeita eri puolilla Suomea. Alla olevan linkin takaa löytyvät kaikki ProAgrian luomua kehittävät hankkeet.

Maasta markkinoille – Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun

Toteutusajankohta ja -alue: 1.3.2016 – 31.12.2018

Maasta Markkinoille -hankkeen päämääränä on lisätä luomukasvintuotantoa Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä parantaa sen tehokkuutta ja kannattavuutta, helpottaa tuotteiden pääsyä markkinoille ja madaltaa kynnystä siirtyä luomutuotantoon. Hankkeessa tuotetaan, kootaan ja välitetään tietoa sekä parannetaan osaamista luomukasvintuotantotapojen kehittämiseksi. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä kasvintuotantotilojen ja asiantuntijaverkoston kanssa pienryhmissä, tiloilla ja demonstraatiokohteiden avulla. Hankkeessa parannetaan erityisesti ammatti- ja ravintolakeittiöiden valmiuksia ja…

Luomututkimukset Hankehaavissa

Toteutusajankohta ja -alue:

Hankehaavin kautta voi hakea suomalaisten luonnonvara-alan tutkimusorganisaatioiden tutkimushankkeita. Hakusanalla luomu löytyvät hankkeet, joissa on erityinen luomunäkökulma tai jotka muutoin tuottavat myös luomualalla hyödynnettävissä olevaa tutkimustietoa.