Hankkeet

Lisää hanke »

SME ORGANICS

Toteutusajankohta ja -alue: 1.4.2016-31.3.2018, Etelä-Pohjanmaa ja maakuntia eri puolilta Eurooppaa

SME ORGANICS -hanke on rahoitettu Interreg Europe 2014-2020 –ohjelmasta. Hankkeen avulla on tarkoitus tukea luomuun liittyvää ohjelmatyötä ja aluekehitystä erityisesti Etelä-Pohjanmaalla sekä toimia eri eurooppalaisten alueiden yhteistyöhankkeena. Hankkeen tavoitteena on luomusektorin sekä luomuun liittyvän pk-yrittäjyyden kasvun edistäminen luomuketjun kaikissa vaiheissa: tuotannossa ja prosessoinnissa, kaupallistamisessa ja markkinoinnissa, koulutuksessa ja neuvonnassa sekä luomuarvoketjun tehokkuudessa ja hallinnassa. Hankkeen…

Päästösäästö

Toteutusajankohta ja -alue: 1.11.2015-31.12.2017 Varsinais-Suomi

Hanke keskittyy viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla. Eloperäisten, maan mekaanista rakennetta muokkaavien, maahan orgaanista ainesta ja mikrobitoimintaa lisäävien maanparannusaineiden käyttö on yksi keino maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseksi. Hankkeessa testataan ja verrataan eloperäisten maanparannusaineiden, maaperään tai kasvustoon lisättävien tehosteaineiden sekä niiden yhdistelmien vaikutuksia…

Hyvinvointia hyllylle, tietoa tarjolle – kuluttajan opas vastuullisiin valintoihin eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon läpinäkyvyyden turvaamiseksi

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016, valtakunnallinen

Hankkeessa tuotetaan kuluttajille suunnattu sähköinen opas, joka auttaa tekemään eläinten hyvinvoinnin huomioivia valintoja ruokaostoksilla. Kuluttajien tietämys, hyvinvoinnin arvotus ja ostomieltymykset kartoitetaan kuluttajakyselyillä, joiden pohjalta opas suunnitellaan. Oppaita on kolme: maidon, munien ja jauhelihan ostoon. Oppaat toimivat sovelluksena mobiililaitteilla. Kuluttaja voi valita, mitä eläinten hyvinvoinnin osa-alueita hän haluaa painottaa, paljonko on valmis maksamaan tuotteesta jne. Opas…

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa

Toteutusajankohta ja -alue: 1.8.2016 - 31.12.2018

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa koulutushankkeen tarkoituksena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännössä kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä pellolta pöytään sekä monipuolistaa ja tuottaa lisää luomuyrittäjiä, – tuotteita ja – tietoutta markkinoille. Tavoitteena on myös saada luomuna tuotettu tavara luomuna markkinoille asti. Samalla syvennetään alueellista yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, neuvojien, koulutuksen, luomuviljelijöiden…

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä

Toteutusajankohta ja -alue: 4.11.2015 - 31.12.2018 Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi ja Uusimaa

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat osaaminen ja peltomaan kasvukunto. OSMO organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon analysointia ja hoidon menetelmiä ja välineitä. Hankkeen tavoitteina on kehittää maan kasvukunnon määrittämistä, viljelijöiden osaamista, tuottaa työkaluja ja tukimateriaaleja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun sekä levittää tietoa maan kasvukunnon hoidosta.

Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta

Toteutusajankohta ja -alue: 2016-2017 Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuperunantuotannon varmuutta ja kannattavuutta sekä parantaa luomuperunan laatua vastaamaan jatkojalostuksen, ammattimaisten keittiöiden ja kotitalouksien tarpeita. Hankkeessa pyritään kehittämään koko luomuperunaketjun toimivuutta alueella jo olevan luomuperunatuotannon pohjalta ja hyödyntäen alueen vahvaa perunantuotannon osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea.

Kilpailukykyä kasviyrityksiin – KIPAKKA

Toteutusajankohta ja -alue: 1.9.2015-30.6.2018 Etelä-Savo

Kasviyrityksen menestyminen edellyttää tänä päivänä yrittäjältä monipuolista osaamista ja verkostoja. KIPAKKA-hankkeen koulutuksissa voit lähteä kehittämään kasvitilaasi määrätietoisesti alkukartoituksen antaman tilanneanalyysin pohjalta. Osa valmennuksista on suunnattu erityisesti luomutiloille, osa soveltuu sekä tavanomaisille että luomutiloille. Koulutuskokonaisuus sisältää mm. pienryhmäkoulutusta, pellonpiennartapahtumia, opintomatkoja ja oppimistehtäviä omilla tiloilla.

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Toteutusajankohta ja -alue: 2016 - 5/2018, Kanta- ja Päijät-Häme

Tavoitteena on edistää innovaatioiden eli uudistusten syntymistä ja ruokaketjun toiminnan resurssiviisasta kehittämistä. Tutkimustiedon siirto ja soveltaminen ovat oleellinen osa hanketta sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä. Luonnonmukainen tuotanto on yksi hankkeen kuudesta teemasta. Koetamme löytää vastauksia kysymykseen ”Miten edistämme luomua Hämeessä?” Hankkeen toiminta koostuu innovaatioverstaista, havainto- ja luentopäivistä sekä opintomatkoista. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja…

Tuottava luomua

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Suomi

Tuottavaa luomua -hankkeen tavoitteena on: 1. Varmistaa ja vakiinnuttaa sertifioitu luomusiementuotanto Suomessa. 2. Lisätä luomutuotantoketjun tehokkuutta yhteistyötä laajentamalla, sekä kasvattaa yhteistyön tehokkuutta tiedon kulkua lisäämällä ja tiedon välitystä helpottamalla uusia menetelmiä käyttäen.

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle

Toteutusajankohta ja -alue: 11/2015-10/2018, valtakunnallinen tiedonvälityshanke

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hankkeessa luodaan, jalostetaan ja jalkautetaan maaseudulle sopivia ilmastoviisaita ratkaisuja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa. Maaseudun toimijoiden (viljelijöiden, muiden maaseutuyrittäjien, asukkaiden ja maaseudun kehittäjien) tietämystä ja käsityksiä välitetään hallinnolle ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua…