Hankkeet

Lisää hanke »

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Toteutusajankohta ja -alue: 2016 - 5/2018, Kanta- ja Päijät-Häme

Tavoitteena on edistää innovaatioiden eli uudistusten syntymistä ja ruokaketjun toiminnan resurssiviisasta kehittämistä. Tutkimustiedon siirto ja soveltaminen ovat oleellinen osa hanketta sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä. Luonnonmukainen tuotanto on yksi hankkeen kuudesta teemasta. Koetamme löytää vastauksia kysymykseen ”Miten edistämme luomua Hämeessä?” Hankkeen toiminta koostuu innovaatioverstaista, havainto- ja luentopäivistä sekä opintomatkoista. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja…

Tuottava luomua

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Suomi

Tuottavaa luomua -hankkeen tavoitteena on: 1. Varmistaa ja vakiinnuttaa sertifioitu luomusiementuotanto Suomessa. 2. Lisätä luomutuotantoketjun tehokkuutta yhteistyötä laajentamalla, sekä kasvattaa yhteistyön tehokkuutta tiedon kulkua lisäämällä ja tiedon välitystä helpottamalla uusia menetelmiä käyttäen.

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle

Toteutusajankohta ja -alue: 11/2015-10/2018, valtakunnallinen tiedonvälityshanke

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hankkeessa luodaan, jalostetaan ja jalkautetaan maaseudulle sopivia ilmastoviisaita ratkaisuja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa. Maaseudun toimijoiden (viljelijöiden, muiden maaseutuyrittäjien, asukkaiden ja maaseudun kehittäjien) tietämystä ja käsityksiä välitetään hallinnolle ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua…

EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland

Toteutusajankohta ja -alue: Projektet ”EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinlands ” verksamhet sker under tiden 1.9.2015 – 31.8.2018. Område: Österbotten, Egentliga Finland och Nyland

Projekt ”EkoNu!”´s syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan genom bl.a. informations-förmedling. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av…

Luomumuna luonnollisesti

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.12.2016

Hankkeen tavoitteena on edistää luomukanamunatuotannon tunnettuutta sekä lisätä luomumunien kysyntää. Luomutuotannon läpinäkyvyys ja vastuullinen toiminta sekä luonnon monimuotoisuuden vaalinta yhdessä kanojen hyvinvoinnin kanssa tulee tehdä tunnetuksi kuluttajille. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa luomumunien osuutta munien kokonaistuotannosta lähemmäs pohjoismaista tasoa ja turvata luomukananmunien tuottajien kannattavuutta. Hanke toteutetaan tiedostuskampanjana, jossa painopiste on blogiyhteistyössä, omilla verkkosivuilla sekä messu- ja…

Luomubroileriketjun rakentaminen maahamme

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.12.2017

Hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa luomubroilerin emoketju maahamme. Tällä hetkellä luomubroileria tuotetaan kahdella tilalla ja tuotantopolven munat tuodaan ulkomailta. Kannattavuus ja ennen kaikkea bioturvallisuussyistä tuotanto on järkevää rakentaa omaan maahan. Hankkeessa selvitetään myös emopolven rehustusta, karanteenikanaloiden ja kasvattamoiden vaatimuksia ja hyviä käytäntöjä ottaen huomioon maamme korkeat vaatimukset eläintautien torjunnassa. Emojen hyödyntäminen teurastuksen jälkeen lihanjalostuksessa selvitetään…

Palopuron agroekologinen symbioosi

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Hyvinkää

Hyvinkään Palopurolla kehitetään ravinne- ja energiaomavaraista lähi- ja luomutuotannon mallia, joka perustuu ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. Suunnitelman mukaan jatkossa pelloilla kasvava vilja jauhetaan tilan myllyssä jauhoksi, joka jalostetaan leiväksi asti tilalle siirtyvässä luomuleipomossa. Viljan kuivaukseen, jauhamiseen ja leivinuuneihin käytetään paikallisesta puuhakkeesta saatavaa puukaasua. Viljelykierrossa viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassa yhdessä hevosen- ja kananlannan kanssa jalostetaan…

Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.1.2017 Suomi

Hankkeessa tarkastellaan luomutuotannon alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia sekä sen eroja tavanomaisen tuotannon vastaaviin vaikutuksiin nykytilanteessa ja vuonna 2020.Tarkastelussa ovat mukana niin peltokasvintuotanto, lihantuotanto, maidontuotanto kuin puutarhatuotanto, ja vertailu tehdään kaikissa Suomen maakunnissa sekä koko Suomen tasolla. Tarkoituksena on tuottaa ja levittää uutta tietoa luomun merkityksestä niin taloudelle kuin työllisyydelle. Tämä uusi tieto auttaa sekä tuottajia…

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Toteutusajankohta ja -alue: Etelä-Savo

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä Etelä-Savossa. Hankkeessa toteutetaan neljä eri toimenpidekokonaisuutta: 1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen 2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen 3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen 4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt sekä kuluttajat. Hankeessa…

Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-31.12.2016 Suomi

Kohderyhmä: Hankeen kohderyhmiä ovat ruokapalveluiden edustajat/toteuttajat, luomuraaka-aineiden toimittajat ja tukut. Tavoitteet: Päätavoitteena on luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista parannetaan järjestämällä ammattikeittiöiden käyttöön sopivien luomutuotteiden tuotekehitys-ideapajoja, joihin kutsutaan ammattikeittiöiden edustajia, luomutuottajia, luomujatkojalostajia sekä tukkutoimijoita. Luomutuotteiden käytön lisäämisen tueksi syvennetään luomun käyttöönottamiseen liittyvän hintavertailun tekemistä. Viestintä: Hankkeen toiminnoista ja tuloksista tiedotetaan ammattikeittiöille, tuottajille,…