Hankkeet

Lisää hanke »

EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland

Toteutusajankohta ja -alue: Projektet ”EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinlands ” verksamhet sker under tiden 1.9.2015 – 31.8.2018. Område: Österbotten, Egentliga Finland och Nyland

Projekt ”EkoNu!”´s syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan genom bl.a. informations-förmedling. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av…

Luomumuna luonnollisesti

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.12.2016

Hankkeen tavoitteena on edistää luomukanamunatuotannon tunnettuutta sekä lisätä luomumunien kysyntää. Luomutuotannon läpinäkyvyys ja vastuullinen toiminta sekä luonnon monimuotoisuuden vaalinta yhdessä kanojen hyvinvoinnin kanssa tulee tehdä tunnetuksi kuluttajille. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa luomumunien osuutta munien kokonaistuotannosta lähemmäs pohjoismaista tasoa ja turvata luomukananmunien tuottajien kannattavuutta. Hanke toteutetaan tiedostuskampanjana, jossa painopiste on blogiyhteistyössä, omilla verkkosivuilla sekä messu- ja…

Luomubroileriketjun rakentaminen maahamme

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.12.2017

Hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa luomubroilerin emoketju maahamme. Tällä hetkellä luomubroileria tuotetaan kahdella tilalla ja tuotantopolven munat tuodaan ulkomailta. Kannattavuus ja ennen kaikkea bioturvallisuussyistä tuotanto on järkevää rakentaa omaan maahan. Hankkeessa selvitetään myös emopolven rehustusta, karanteenikanaloiden ja kasvattamoiden vaatimuksia ja hyviä käytäntöjä ottaen huomioon maamme korkeat vaatimukset eläintautien torjunnassa. Emojen hyödyntäminen teurastuksen jälkeen lihanjalostuksessa selvitetään…

Palopuron agroekologinen symbioosi

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Hyvinkää

Hyvinkään Palopurolla kehitetään ravinne- ja energiaomavaraista lähi- ja luomutuotannon mallia, joka perustuu ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. Suunnitelman mukaan jatkossa pelloilla kasvava vilja jauhetaan tilan myllyssä jauhoksi, joka jalostetaan leiväksi asti tilalle siirtyvässä luomuleipomossa. Viljan kuivaukseen, jauhamiseen ja leivinuuneihin käytetään paikallisesta puuhakkeesta saatavaa puukaasua. Viljelykierrossa viljeltävien viherlannoitusnurmien biomassa yhdessä hevosen- ja kananlannan kanssa jalostetaan…

Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon edistäminen

Toteutusajankohta ja -alue: 1.2.2015 - 31.1.2017 Suomi

Hankkeessa tarkastellaan luomutuotannon alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia sekä sen eroja tavanomaisen tuotannon vastaaviin vaikutuksiin nykytilanteessa ja vuonna 2020.Tarkastelussa ovat mukana niin peltokasvintuotanto, lihantuotanto, maidontuotanto kuin puutarhatuotanto, ja vertailu tehdään kaikissa Suomen maakunnissa sekä koko Suomen tasolla. Tarkoituksena on tuottaa ja levittää uutta tietoa luomun merkityksestä niin taloudelle kuin työllisyydelle. Tämä uusi tieto auttaa sekä tuottajia…

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Toteutusajankohta ja -alue: Etelä-Savo

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä Etelä-Savossa. Hankkeessa toteutetaan neljä eri toimenpidekokonaisuutta: 1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen 2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen 3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen 4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt sekä kuluttajat. Hankeessa…

Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-31.12.2016 Suomi

Kohderyhmä: Hankeen kohderyhmiä ovat ruokapalveluiden edustajat/toteuttajat, luomuraaka-aineiden toimittajat ja tukut. Tavoitteet: Päätavoitteena on luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista parannetaan järjestämällä ammattikeittiöiden käyttöön sopivien luomutuotteiden tuotekehitys-ideapajoja, joihin kutsutaan ammattikeittiöiden edustajia, luomutuottajia, luomujatkojalostajia sekä tukkutoimijoita. Luomutuotteiden käytön lisäämisen tueksi syvennetään luomun käyttöönottamiseen liittyvän hintavertailun tekemistä. Viestintä: Hankkeen toiminnoista ja tuloksista tiedotetaan ammattikeittiöille, tuottajille,…

Luomumetsistä moneksi

Toteutusajankohta ja -alue: 4.8.2015 - 31.12.2016 Etelä-Savo

Luomumetsistä moneksi –hankkeen tavoitteena on saada Etelä-Savoon pysyviä luomukeruualueita ja moninkertaistaa maakunnan nykyinen luomukeruuala. Hankkeessa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset metsänomistajat sekä luonnontuotteiden jalostajat sekä luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomusertifiointia. Luomumetsistä moneksi on myös Facebookissa.

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan

Toteutusajankohta ja -alue: 1.9.2015 - 31.12.2018 Satakunta

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia luomutuotannon parhaista käytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin markkinoinninkin osalta satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille. Hankkeen kohderyhmänä ovat niin jo luomualalla toimivat kuin luomutuotannosta kiinnostuneet tai sitä harkitsevat. Hankkeen tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus koko Satakunnan…

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015 – 31.12.2016 Suomi

Hanke on kehittämishanke, joka parantaa luomuketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, luomutuotannon tuottavuutta ja lisää luomutuottajien osaamista. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luomueläintuotantoon siirtymistä suunnittelevat tuottajat. Eviran kokoamien Luomuvalvontaraporttien mukaan juuri siirtymävaiheessa olevat eläintilat tarvitsevat eniten apua valvontaan liittymisessä ja valvonnan tarvitsemien muistiinpanojen ja kirjanpidon sekä tuotteiden mukana seuraavien dokumenttien kokoamisessa. Myös hyvin kauan luomuvalvonnassa mukana olleet tilat…