Hankkeet

Lisää hanke »

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Toteutusajankohta ja -alue: Etelä-Savo

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä Etelä-Savossa. Hankkeessa toteutetaan neljä eri toimenpidekokonaisuutta: 1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen 2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen 3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen 4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt sekä kuluttajat. Hankeessa…

Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-31.12.2016 Suomi

Kohderyhmä: Hankeen kohderyhmiä ovat ruokapalveluiden edustajat/toteuttajat, luomuraaka-aineiden toimittajat ja tukut. Tavoitteet: Päätavoitteena on luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista parannetaan järjestämällä ammattikeittiöiden käyttöön sopivien luomutuotteiden tuotekehitys-ideapajoja, joihin kutsutaan ammattikeittiöiden edustajia, luomutuottajia, luomujatkojalostajia sekä tukkutoimijoita. Luomutuotteiden käytön lisäämisen tueksi syvennetään luomun käyttöönottamiseen liittyvän hintavertailun tekemistä. Viestintä: Hankkeen toiminnoista ja tuloksista tiedotetaan ammattikeittiöille, tuottajille,…

Luomumetsistä moneksi

Toteutusajankohta ja -alue: 4.8.2015 - 31.12.2016 Etelä-Savo

Luomumetsistä moneksi –hankkeen tavoitteena on saada Etelä-Savoon pysyviä luomukeruualueita ja moninkertaistaa maakunnan nykyinen luomukeruuala. Hankkeessa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset metsänomistajat sekä luonnontuotteiden jalostajat sekä luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomusertifiointia. Luomumetsistä moneksi on myös Facebookissa.

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan

Toteutusajankohta ja -alue: 1.9.2015 - 31.12.2018 Satakunta

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia luomutuotannon parhaista käytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin markkinoinninkin osalta satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille. Hankkeen kohderyhmänä ovat niin jo luomualalla toimivat kuin luomutuotannosta kiinnostuneet tai sitä harkitsevat. Hankkeen tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus koko Satakunnan…

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015 – 31.12.2016 Suomi

Hanke on kehittämishanke, joka parantaa luomuketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, luomutuotannon tuottavuutta ja lisää luomutuottajien osaamista. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luomueläintuotantoon siirtymistä suunnittelevat tuottajat. Eviran kokoamien Luomuvalvontaraporttien mukaan juuri siirtymävaiheessa olevat eläintilat tarvitsevat eniten apua valvontaan liittymisessä ja valvonnan tarvitsemien muistiinpanojen ja kirjanpidon sekä tuotteiden mukana seuraavien dokumenttien kokoamisessa. Myös hyvin kauan luomuvalvonnassa mukana olleet tilat…

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Toteutusajankohta ja -alue: 1.9.2015-31.12.2017 Hämeen Ely-keskuksen toiminta-alue

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä on tiedonvälityshanke, jossa koordinoidaan hämäläisen ruokaketjun kehittämistä, tehdään paikallisen ruokaketjun PR-työtä sekä viestitään alueen viljelijöille maaseutuohjelman tukien hakemisesta. Yhtenä hankkeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa Hämeessä.

Viesti luomusta oikein

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-30.6.2017

Viesti luomusta oikein -hankkeen tavoitteena on lisätä luomualan toimijoiden ja viranomaisten tietämystä luomun käytön säännöksistä ja kehittää luomun markkinavalvontaa. Siten hanke edesauttaa luotettavampaa luomuviestintää ja varmistaa, että kuluttajien luottamus luomuun säilyy. Viesti luomusta oikein -hankkeessa järjestetään Luomu Road Show -koulutustilaisuus 15 paikkakunnalle. Tilaisuuksissa kerrotaan luomumerkinnöistä, oikeasta luomuviestinnästä ja luomun asiakirjoista. Alan toimijoille välitetään tietoa myös…

Luomupäivät

Toteutusajankohta ja -alue: 2018

Valtakunnalliset Luomupäivät järjestetään marraskuussa. Vuoden 2018 Luomupäivät järjestetään Porissa 15.-16.11. Luomupäivien ohjelma ja muut lisätiedot löytyvät Luomupäivien sivuilta. Rahoittaja: MMM

Täsmäluomu

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Suomi

Täsmäluomu-hankkeen tavoitteena on parantaa luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista keräämällä seurantatietoa tuotannosta ja kulutuksesta. Hanke toteuttaa mm. luomun ketjubarometrin ja kuluttajabarometrin, kerää ja julkaisee tietoja Suomen luomumarkkinoiden kehityksestä sekä laatii arvioita luomun markkinapotentiaalista. Täsmäluomu-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousminiseriö/MAVI.