Hankkeet

Lisää hanke »

Viesti luomusta oikein

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-30.6.2017

Viesti luomusta oikein -hankkeen tavoitteena on lisätä luomualan toimijoiden ja viranomaisten tietämystä luomun käytön säännöksistä ja kehittää luomun markkinavalvontaa. Siten hanke edesauttaa luotettavampaa luomuviestintää ja varmistaa, että kuluttajien luottamus luomuun säilyy. Viesti luomusta oikein -hankkeessa järjestetään Luomu Road Show -koulutustilaisuus 15 paikkakunnalle. Tilaisuuksissa kerrotaan luomumerkinnöistä, oikeasta luomuviestinnästä ja luomun asiakirjoista. Alan toimijoille välitetään tietoa myös…

Luomupäivät

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016

Valtakunnalliset Luomupäivät järjestetään marraskuussa. Vuonna 2015 ne olivat Mikkelissä ja vuoden 2016 Luomupäivistä saa lisätietoa Luomupäivien sivuilta. Rahoittaja: MMM / Ruokaketju

Täsmäluomu

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Suomi

Täsmäluomu-hankkeen tavoitteena on parantaa luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista keräämällä seurantatietoa tuotannosta ja kulutuksesta. Hanke toteuttaa mm. luomun ketjubarometrin ja kuluttajabarometrin, kerää ja julkaisee tietoja Suomen luomumarkkinoiden kehityksestä sekä laatii arvioita luomun markkinapotentiaalista. Täsmäluomu-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousminiseriö/MAVI.