Hankkeet

Lisää hanke »

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Toteutusajankohta ja -alue: 1.9.2015-31.12.2017 Hämeen Ely-keskuksen toiminta-alue

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä on tiedonvälityshanke, jossa koordinoidaan hämäläisen ruokaketjun kehittämistä, tehdään paikallisen ruokaketjun PR-työtä sekä viestitään alueen viljelijöille maaseutuohjelman tukien hakemisesta. Yhtenä hankkeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa Hämeessä.

Viesti luomusta oikein

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-30.6.2017

Viesti luomusta oikein -hankkeen tavoitteena on lisätä luomualan toimijoiden ja viranomaisten tietämystä luomun käytön säännöksistä ja kehittää luomun markkinavalvontaa. Siten hanke edesauttaa luotettavampaa luomuviestintää ja varmistaa, että kuluttajien luottamus luomuun säilyy. Viesti luomusta oikein -hankkeessa järjestetään Luomu Road Show -koulutustilaisuus 15 paikkakunnalle. Tilaisuuksissa kerrotaan luomumerkinnöistä, oikeasta luomuviestinnästä ja luomun asiakirjoista. Alan toimijoille välitetään tietoa myös…

Luomupäivät

Toteutusajankohta ja -alue: 2018

Valtakunnalliset Luomupäivät järjestetään marraskuussa. Vuoden 2018 Luomupäivät järjestetään Porissa 15.-16.11. Luomupäivien ohjelma ja muut lisätiedot löytyvät Luomupäivien sivuilta. Rahoittaja: MMM

Täsmäluomu

Toteutusajankohta ja -alue: 2015-2016 Suomi

Täsmäluomu-hankkeen tavoitteena on parantaa luomun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista keräämällä seurantatietoa tuotannosta ja kulutuksesta. Hanke toteuttaa mm. luomun ketjubarometrin ja kuluttajabarometrin, kerää ja julkaisee tietoja Suomen luomumarkkinoiden kehityksestä sekä laatii arvioita luomun markkinapotentiaalista. Täsmäluomu-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousminiseriö/MAVI.