« Takaisin hankelistaukseen

SME ORGANICS

SME ORGANICS -hanke on rahoitettu Interreg Europe 2014-2020 –ohjelmasta. Hankkeen avulla on tarkoitus tukea luomuun liittyvää ohjelmatyötä ja aluekehitystä erityisesti Etelä-Pohjanmaalla sekä toimia eri eurooppalaisten alueiden yhteistyöhankkeena. Hankkeen tavoitteena on luomusektorin sekä luomuun liittyvän pk-yrittäjyyden kasvun edistäminen luomuketjun kaikissa vaiheissa: tuotannossa ja prosessoinnissa, kaupallistamisessa ja markkinoinnissa, koulutuksessa ja neuvonnassa sekä luomuarvoketjun tehokkuudessa ja hallinnassa.

Hankkeen lähtökohtana ovat alueelliset luomusektorin tilannekartoitukset. Alueellinen tilannekartoitus muodostetaan luomutoimijoista koostuvan sidosryhmän tuella ja joitakin valittavia, alueellisesti tärkeitä luomutuoteketjuja analysoidaan tarkemmin haastattelujen, kuluttajatutkimusten tms. avulla. Tavoitteena on muodostaa alueellinen luomutoimintasuunnitelma ja valmistella tärkeäksi koettujen asioiden siirtämistä käytännön toimiin. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan maaliskuuhun 2020 asti. Hankkeessa mukana olevien kahdeksan alueen (Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, Sveitsistä, Romaniasta, Puolasta ja Suomesta) välisen kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla kehitetään luomuliitännäistä elintarviketoimintaa ja rakennetaan tiiviimpiä verkostoja myös kansainvälisellä tasolla.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.4.2016-31.3.2018, Etelä-Pohjanmaa ja maakuntia eri puolilta Eurooppaa
Hankkeen nettisivut: http://www.interregeurope.eu/smeorganics

Järjestäjän tiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anna Tall
040 830 2136
anna.tall@seamk.fi