« Takaisin hankelistaukseen

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan on tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia luomutuotannon parhaista käytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin markkinoinninkin osalta satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille. Hankkeen kohderyhmänä ovat niin jo luomualalla toimivat kuin luomutuotannosta kiinnostuneet tai sitä harkitsevat.

Hankkeen tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus koko Satakunnan elintarvikeklusterin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Järjestämme kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä yritysvierailuja luomutiloille ja jalostaviin yrityksiin tutustuen niiden menestyksellisiin toimintatapoihin.

Hankkeessa tullaan myös järjestämään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia, joissa saatetaan luomutoimijoita yhteen keskenään sekä jalostusyritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.9.2015 - 31.12.2018 Satakunta
Hankkeen nettisivut: http://uuttakasvualuomusta.fi/

Järjestäjän tiedot

Satafood Kehittämisyhdistys ry, Pyhäjärvi-instituutti, ProAgria Länsi-Suomi
Jukka Saarinen
040 555 3683
jukka.saarinen@satafood.net