« Takaisin hankelistaukseen

Viesti luomusta oikein

Viesti luomusta oikein -hankkeen tavoitteena on lisätä luomualan toimijoiden ja viranomaisten tietämystä luomun käytön säännöksistä ja kehittää luomun markkinavalvontaa. Siten hanke edesauttaa luotettavampaa luomuviestintää ja varmistaa, että kuluttajien luottamus luomuun säilyy.

Viesti luomusta oikein -hankkeessa järjestetään Luomu Road Show -koulutustilaisuus 15 paikkakunnalle. Tilaisuuksissa kerrotaan luomumerkinnöistä, oikeasta luomuviestinnästä ja luomun asiakirjoista. Alan toimijoille välitetään tietoa myös luomuviestintään liittyvistä aiemmin tuotetuista materiaaleista mm. ”luomua vai ei” -projektin aineistoista.

Hankkeessa ammattikeittiöille ja kaupan alan toimijoille kootaan toimintaohjeistus, nk. ”hyvän käytännön ohjeet” luomutuotteiden vastaanotosta, varastoinnista sekä käytöstä. Matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitoksille ja kouluttajille tuotetaan tiedotusmateriaalia kohderyhmää koskevan luomulainsäädännön sisällöstä ja vaatimuksista.

Ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytön valvonta kuuluu kunnan terveysvalvontaviranomaisen tekemään markkinavalvontaan. Luomun markkinavalvontaan ei löydy ohjeistusta viranomaisille. Viesti luomusta oikein -hankkeessa järjestetään myös koulutustilaisuuksia kuntien terveystarkastajille luomutuotannon valvonnasta ja luomun asiakirjahallinnasta.

Toteutusajankohta ja -alue: 1.1.2015-30.6.2017
Hankkeen nettisivut: http://www.mamk.fi/luomuviestinta

Järjestäjän tiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu
Taina Harmoinen
040 662 5560
taina.harmoinen@mamk.fi