Evira: Viljelijän ei tarvitse huolehtia torjuntaeliöiden tai pölyttäjien ilmoittamisesta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vuoden 2013 alusta valvonut biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden eli hyönteisten, hämähäkkieläimien ja sukkulamatojen maahantuontia, markkinointia ja käyttöä. Evira on neuvotellut maahantuojien ja markkinoijien kanssa siitä, että he tekevät ilmoitukset tai hakevat luvat omille tuotteilleen. Yksittäisen viljelijän tai mehiläistarhaajan tarvitsee tehdä ilmoitus tai lupahakemus vain, jos hän tilaa tuotteita suoraan ulkomailta ja tilattua tuotetta ei löydy Eviran ylläpitämältä listalta.

Maahantuojien ja markkinoijien tulee ilmoittaa käytössä olevista lajeista tai toimittaa niitä koskeva lupahakemus Eviraan 31.12.2013 mennessä. ”Pelkkä ilmoitus siis riittää, jos lajit ovat alkuperäisiä Suomessa tai ovat Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön EPPOn standardissa PM 6/3. Muiden lajien käytölle, maahantuonnille tai markkinoinnille tulee hakea lupa Evirasta”, selventää kasvinterveysyksikössä työskentelevä ylitarkastaja Aino-Maija Alanko.

Evira ylläpitää listaa hyväksytyistä makroeliöistä

Kaikkien käytössä olevien torjuntaeliöiden ja pölyttäjien tulee olla Eviran hyväksymiä. Evira ylläpitää listaa hyväksytyistä lajeista ja niiden käyttökohteista Eviran internetsivuilla. Evira listaa hyväksytyt tuotteet käyttökohteineen kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain mukaisesti. Ilmoitukset ja luvat ovat voimassa toistaiseksi, ellei uhkaa tuotteiden käytöstä kasvinterveydelle aiheudu. Evira päivittää listaa sitä mukaa, kun ilmoituksia tai lupahakemuksia saadaan käsiteltyä. Eviralla on oikeus kieltää makroeliöiden markkinointi, käyttö ja maahantuonti, mikäli niistä aiheutuu uhkaa kasvinterveydelle.

Varmista makroeliöiden kelpoisuus

Ennen makroeliötuotteiden käyttöä kannattaa varmistaa, että tuote ja aiottu käyttökohde löytyy Eviran ylläpitämältä listalta vuoden 2014 alusta. Jos näin ei ole, kannattaa ottaa yhteyttä tuotteen maahantuojaan tai valmistajaan. Viruksia, sieniä tai bakteereita sisältävien mikrobivalmisteiden valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Hyväksytyt mikrobivalmisteet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä

Eviran tiedote 23.9.2013: Evira alkanut valvoa biologisia torjuntaeliöitä ja pölyttäjiä

Lue lisää torjuntaeliöistä ja pölyttäjistä

Lisätietoja: ylitarkastaja Aino-Maija Alanko/Evira, puh. 050 592 0886