Luomumaidon tuotantoon hyvät toimintatavat kokoava opas

Lypsykarjaa laitumellaLuonnonmukaisen maidontuotannon hyvät toimintatavat -opas helpottaa luomumaidontuotantoon siirtymistä ja käytännön toteutusta. Oppaassa kuvataan tärkeimpiä huomioon otettavia tekijöitä ja se sisältää myös ohjeita karikoiden välttämiseksi. Uuden oppaan on tuottanut ProAgrian luomuneuvonta. Opas on luettavissa ProAgrian internet-sivuilta.

Maitotilan siirtyminen luomutuotantoon edellyttää huolellista suunnittelua kokonaisuuden hallitsemiseksi ja tuotannon kannattavana pitämisessä. Tuotannon toteuttamiseen on olemassa vaihtoehtoja. – Tavoitteena on tukea luomumaidontuotannon kehittymistä ja antaa ohjeita eläinten hyvinvointiin sekä kestävään tuotantoon. Opas sisältää myös eläinsuojelumääräyksiä ja täydentävien ehtojen kohtia, kertoo luomutuotannon erityisasiantuntija Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois-Savosta oppaan kirjoittaneen työryhmän puolesta.

Luomumaidon kulutuksen kasvu mahdollistaa uusia tuottajasopimuksia

Luomumaitoa tuotetaan noin 50 milj. litraa vuodessa ja sen osuus kaikesta tuotetusta maidosta oli 2 % vuonna 2014. Kaikkea tuotettua luomumaitoa ei vielä hyödynnetä luomuelintarvikkeisiin. Luomumaidon käyttöaste on ollut pitkään 50–70 %:n vuositasolla.  Luomumaidon jalostuksessa panostetaankin uusien tuotteiden kehittämiseen, jotta koko nykyinen luomumaitovara voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

– Luomumaidontuotantoon siirtymiseen on tiloilla kiinnostusta, mutta meijerit tekevät uusia luomumaidontuotannon sopimuksia vain sen mukaan, miten luomumaidon markkinat kehittyvät. Tulevaisuuden kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää, että meijerit onnistuvat paitsi tuotekehityksessä, myös tuotteiden mainonnassa ja luomun vahvuuksien esille tuonnissa kuluttajien suuntaan. Luomumaitotuotteiden kulutus on ollut Suomessa koko ajan hienoisessa kasvussa ja tämä kehitys toivottavasti jatkuu. Muissa Euroopan maissa luomutuotteiden kysynnän kasvu on meitä suurempaa ja luomumaidosta alkaa olla jo paikoitellen puutettakin, sanoo Tuominen.

– Maitotilalle luomu tarjoaa myös mahdollisuuden erikoistua. Luomumaidosta maksetaan jonkin verran tavanomaista korkeampaa hintaa, minkä lisäksi tulopuolelle lisänsä tuo peltohehtaarien mukaan maksettava luomukorvaus. Hallitusti toteutettuna luomumaidontuotanto onkin kannattava vaihtoehto, sanoo Tuominen.

Eri tuotantosuuntien hyvät toimintatavat hyödynnettävissä

– Luomutuotannon hyvät toimintatavat -opassarjan tavoitteena on hyvien tuotanto- ja toimintatapojen kokoaminen, jotta tiloilla on helpompi siirtyä luomutuotantoon, tehostaa jo olemassa olevaa luomutuotantoa sekä karsia turhia kustannuksia, kuvailee kehityspäällikkö Marja Suutarla ProAgria Etelä-Suomesta opassarjan hyötyjä.

Hyvistä toimintatavoista kertovien oppaiden tarjonta laajenee tämän julkaisun lisäksi Luonnonmukaisen rehuviljan ja valkuaiskasvien tuotannon ja Luonnonmukaisen lampaanlihan- ja kutunmaidontuotannon hyvät toimintatavat -oppailla tämän kesän aikana. Sarjassa jo aikaisemmin ovat ilmestyneet Luonnonmukaisen Naudanlihantuotannon hyvät toimintatavat ja Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat -oppaat.

Oppaiden rahoituksesta on vastannut maa- ja metsätalousministeriö. Oppaat voi ladata osoitteesta: www.proagria.fi/luomu