Luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon rasvahappokoostumuksessa on eroa

Meta-analyysi osoittaa, että luonnonmukaisesti tuotetussa maidossa on enemmän terveydelle edullisia rasvahappoja kuin tavanomaisesti tuotetussa. Runsas laitumen ja nurmipalkokasvien käyttö luomulehmien ruokinnassa vaikuttaa maidon koostumukseen suotuisasti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kaikki luomulehmät laiduntavat kesäisin. Kuva: Pro Luomu/Leena Saari

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä kasvaa Suomessa ja muualla maailmassa. Ympäristöystävällisyyden ja eettisyyden lisäksi luomutuotteisiin yhdistetään usein mielikuva terveellisyydestä. Luonnonmukaisesti tuotettuun maitoon liittyvät terveysväittämät perustuvat muun muassa siihen, että luonnonmukainen tuotanto saattaa vaikuttaa edullisesti maitorasvan koostumukseen.

Meta-analyysi kokosi tutkimustuloksia eri maista

Helsingin yliopistossa tehdyssä kokoomatutkimuksessa luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon koostumuseroja selvitettiin meta-analyysin avulla. Meta-analyysissä aiempien tutkimusten osittain vaihtelevatkin tulokset voidaan vetää objektiivisesti yhteen tilastollisen analyysin avulla.

Analyysin aineistona käytettiin eri maissa tehtyjä, vuoden 2000 jälkeen julkaistuja, vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia. Tutkimuksissa lehmien ruokintaan oli käytetty karkearehuina nurmirehuja, palkokasveja tai maissisäilörehua. Maitonäytteitä oli kerätty lehmäkohtaisesti, tilasäiliöstä tai kuluttajamaitopakkauksista.

Aineistoon sisältyneissä lypsylehmäkokeissa lehmien päivittäinen maitotuotos oli lähes 3 kg pienempi luonnonmukaisessa kuin tavanomaisessa tuotannossa. Sen sijaan maidon valkuais-, rasva-, ja vitamiinipitoisuuksissa (α-tokoferoli- ja β-karoteeni) ei ollut eroa tuotantomuotojen välillä.

Suotuisa vaikutus maidon rasvahappokoostumukseen

Luonnonmukaisesti tuotetun maidon monityydyttymättömien rasvahappojen, konjugoidun linolihapon, alfalinoleenihapon ja omega-3 -rasvahappojen pitoisuus oli suurempi kuin tavanomaisesti tuotetun. Lisäksi luonnonmukaisesti tuotetun maidon omega-3- ja omega-6- rasvahappojen suhde oli suurempi kuin tavanomaisesti tuotetussa.

Kokkonen_graafit

Monityydyttymättömien ja omega-3-rasvahappojen pitoisuudet tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti tuotetussa maidossa. Pystysuora paksu viiva kuvaa keskimääräistä vaikutusta ja timantinmuotoinen kuvio luottamusväliä. Numerot viittaavat yksittäisiin tutkimuksiin. Painoarvoltaan suurten (ts. hajonnaltaan pienten) tutkimusten tulokset on esitetty suurempina neliöinä.

Kertatyydyttyneitä rasvahappoja luonnonmukaisesti tuotettu maito sisälsi vähemmän kuin tavanomaisesti tuotettu maito.

Luonnonmukainen tuotanto vaikuttaa maidon rasvahappokoostumukseen ihmisterveyden kannalta edullisesti. Vaikutukset maidon rasvahappokoostumukseen ovat määrällisesti melko pieniä, mutta niillä voi olla merkitystä osana terveellisempää ruokavaliota.

Luomuruokinta selittää rasvahappokoostumuksen eroja

Havaitut muutokset maidon koostumuksessa selittyvät suurelta osin lehmien ruokinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa käytetään enemmän laidunruokintaa kuin tavanomaisesti tuotannossa, jolloin lehmät saavat tuoretta, varhaisella kasvuasteella olevaa ruohoa. Tuoreen nurmirehun käyttö ruokinnassa lisää maidon monityydyttymättömien rasvahappojen pitoisuutta.

Edulliset vaikutukset säilyvät myös sisäruokintakaudella, koska luomutiloilla säilörehunurmien kasvilajistossa on heinäkasvien lisäksi nurmipalkokasveja kuten puna-apilaa. Nurmipalkokasvien käyttö lypsylehmien ruokinnassa vähentää rasvahappojen tyydyttymistä pötsissä ja siten lisää monityydyttymättömien rasvahappojen ja erityisesti alfalinoleenihapon osuutta maitorasvassa.

Teksti: Tuomo Kokkonen, Helsingin yliopisto
Kirjoittaja on perehtynyt kotieläinten ravitsemustieteeseen ja työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksella.

Kirjoitus perustuu Seija Makkosen maisterintutkielman ”Meta-analyysi luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon koostumuseroista” aineistoon. Tutkimus on esitelty Maataloustieteen päivillä 2016: Kokkonen, T. ym. ”Vertailu luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun maidon koostumuseroista: meta-analyysi ”s. 130.