Seminaarissa ruodittiin luomuviennin näkymiä

Artikkeli ilmestynyt alunperin Luomulehdessä 4/2013 – www.luomulehti.fi.

kansikuva_pieni

Suomalaisia luomutuotteita esiteltiin viime talvena BioFach-messuilla Saksassa. (kuva: Erkki Pöytäniemi)

Suomalaisen luomun lupaavimmat vientinäkymät avautuvat itään päin, todettiin Pro Luomun keväällä järjestämässä seminaarissa. Luomun viennissä pätevät pitkälti samat säännöt kuin muussakin elintarvikeviennissä.

Luomuvientiä houkutteli noin 30 kiinnostunutta kuulijaa toukokuun puolivälissä Ässäkeskuksessa Helsingissä järjestettyyn seminaariin. Seminaarissa julkistettiin myös selvitys suomalaisen luomun vientipotentiaalista.

Selvityksen laatinut Erkki Pöytäniemi Organic Food Finlandista arvioi, että suomalaisluomun parhaat tulevaisuuden vientinäkymät löytyvät itärajan takaa, jossa luomun kysynnän odotetaan kasvavan reippaasti tulevina vuosina.

– Venäjä ja siellä erityisesti Pietari on etenkin luomumeijeri- ja -tuoretuotteille luontainen markkina-alue. Suomalaisilla elintarvikkeilla on siellä jo entuudestaan vahva asema ja hyvä maine, Pöytäniemi perusteli.

Suomalaiskaupan kautta Pietariin?

Yksi väylä Venäjän kasvaville luomumarkkinoille voi olla suomalainen päivittäistavarakauppa. Esimerkiksi S-ketjulla on Pietarissa ja sen liepeillä jo 14 myymälää.

Kehitysjohtaja Marita Koskinen Prisma Venäjästä totesi seminaarissa, että venäläiskuluttajille on tarjolla melko vähän luomua vastaavia tuotteita. Sertifiointiorganisaatioita on kyllä useita, mutta ekologisen sertifikaatin hankkiminen on pitkä ja kallis prosessi.

– Luomutuotteiden haasteita Venäjällä ovat niiden korkeampi hinta ja asiakkaiden luottamus aitoon ekologiseen puhtauteen. Luomuhedelmille ja -vihanneksille logistiikkaketju on lisäksi melko pitkä, hän selvitti.

Hinta vaikuttaa myös Venäjällä luomutuotteen menekkiin. Koskinen kertoi kuitenkin, että Pietarin Prismassa myynnissä olevat luomukaurahiutaleet, jotka ovat vain 4 % vastaavaa tavanomaista tuotetta kalliimpia, menevät jopa tavanomaisia paremmin kaupaksi.

Pohjoismaissa luomu vetää

Pohjoismaiden päivittäistavaramarkkinoilla luomun menekki on viime vuosina lisääntynyt ripeästi. Pohjoismaisten osuusliikkeiden osto-organisaatio Coop Trading onkin lanseerannut ympäristötietoisille kuluttajille tarkoitetun PL-tuotemerkin, Änglamarkin. Suomesta tätä PL-brändiä ei tosin löydy.

Ostojohtaja Charlotte Nilsson Nordby Coop Tradingistä kertoi, esimerkiksi Tanskassa Coopin kaikesta ruokamyynnistä peräti 6,8 % oli luomua vuonna 2012. Coopilla on Euroopassa yli 80 luomutavarantoimittajaa, mutta suomalaisia näistä on vain kolme.

Markkinat ja kuluttaja tunnettava 

Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Miska Kuusela korosti, että luomun vienti ei poikkea muusta elintarvikeviennistä. Tuote- ja hintapositio sekä pakkaus on oltava kohdallaan, kohdemarkkinat ja -kuluttajat tunnettava, jakelukanava oikein valittu ja markkinoinnista huolehdittava.

– Luomuviennissä keskeisessä asemassa ovat myös tuotteen jäljitettävyys ja alkuperä sekä valmistajan oman toiminnan todennettu vastuullisuus. Myös asiakaskohtaisia erityisvaatimuksia on yleensä enemmän kuin tavanomaisessa viennissä, hän täydensi.

Kuuselan mukaan luomuraaka-aineen saatavuus ja hintavaihtelut ovat myynnin pullonkauloja. Hän pitää tuottajien yhteistoimintaa kaikkien etuna, sillä se lisää volyymia, varmistaa laatua ja on eduksi myös hintaneuvotteluissa. Vientiin kannattaisi tarjota etenkin jalostettuja premium-tuotteita.

– Jos luomuvientiä halutaan edistää kansallisella tasolla, sitä olisi tehtävä esimerkiksi osallistumalla kansainvälisille messuille kansallisilla osastoilla. Lyhytjänteinen hankerahoitus ei tuota kestävää rakennetta eikä pysyviä tuloksia, Kuusela kritisoi.

Asiantuntijoita kannattaa käyttää

Myös Fennopromo Oy:n toimitusjohtaja Eeva-Liisa Lilja painotti puheenvuorossaan markkinatuntemuksen tärkeyttä. Kaikkea ei voi eikä tarvitse osata itse, vaan asiantuntijoita kannattaa käyttää apuna niin kohdemaan valinnassa, tuotteen brändäyksessä kuin jakelukanavan valinnassa. Liljan mukaan suomalaisten olisi nyt tartuttava kiinni etenkin Venäjän luomukysyntään.

– Tutkimusten mukaan venäläisen keskiluokan kulutuskäyttäytyminen kehittyy luomuviennin kannalta suotuisasti ja suomalaisuus on kilpailuetu. Suora kuluttajaviestintä ja brändinrakennus on mahdollista myös pk-yrityksille muun muassa sosiaalisen median ja Suomeen suuntautuvan matkailun ansiosta, Lilja kannusti.

teksti: Minna Nurro/Pro Luomu

Luomutuotteiden vientipotentiaalin analyysin laatimista rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Selvitys on saatavilla pdf-muodossa Pro Luomun nettisivuilla www.proluomu.fi.