Ahlbergin puutarha
Immersbyntie 101, 01120 Västerskog (Sipoo)
puh. 0400 812 087

www.yrttiahlberg.fi
FB: Ahlberginpuutarha 
IG: ahlbergin_puutarha

Luomuviljelmillä ennaltaehkäisy ja luonnonmukaiset torjuntakeinot ovat ensisijaisia kasvitautien ja tuhoeläinten torjunnassa. Varsinkin kasvihuoneviljelmillä käytetään paljon petohyönteisiä, kasvintuhoojahyönteisten luontaisia vihollisia. Kasvitauteja ennaltaehkäistään ensisijaisesti suunnitelmallisella viljelykierrolla ja käyttämällä terveitä taimia ja siemeniä sekä käyttämällä biologisia torjuntaeliöitä. Luomuviljelyssä ei myöskään käytetä kemiallisia aineita kasvun edistämiseen tai kasvinosien vahvistamiseen.

Myöskään Ahlbergin puutarha ei käytä suurella energiankulutuksella valmistettuja kemiallisia lannoitteita. Kasvihuoneissa hyödynnettävät ravinteet ovat pääasiassa kotimaisen elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja kasvinsuojelukin hoidetaan biologisin menetelmin ilman kemiallisia torjunta-aineita

Kuka tilaa pitää? 

Tilaa pitää hortonomit Kaijus Ahlberg ja Minna Tengvall. Pariskunnan pojat auttavat tarvittaessa puutarhalla.

Mitä tila tuottaa luomuna?

Tila tuottaa monipuolisesti kasvihuoneissa ja avomaalla erilaisia yrttejä, salaatteja, versoja sekä vihanneksia.

Mitä yleisö näkee ja kokee tilalla Suomen luonnon päivänä 31.8.2019?

Yleisöllä on mahdollisuus aistia ihania tuoksuja ja makuja kasvihuoneilla sekä peltoviljelyksillä. Tilalla järjestetään opastettuja kierroksia joissa pääsee näkemään kuinka tuotteet luomuyrttitilalla kasvatetaan. Lisäksi ihmeteltävänä on pari traktoria ja muita puutarhalla käytettäviä koneita.

Mitä tilalla on myynnissä; onko kahviota?

Tapahtuman aikana tilamyymälä on auki ja myynnissä on kaikkia puutarhan tuotteita. Lisäksi myynnissä on kahvia ja edellisenä vuotena suuren suosion saavuttaneen Daddy Green’s PopUp pizzerian herkullisia pizzoja!

Ajo-ohje tilalle

Tieltä 170 (Porvoon tie) 1km Immersbyntietä pitkin.

Takaisin tilalistaan

 **********************************************************************************

Ahlbergs trädgård
Immersbyvägen 101, 01120 Västerskog (Sibbo)
tfn 0400 812 087

www.yrttiahlberg.fi
FB: Ahlberginpuutarha 
IG: ahlbergin_puutarha

Förebyggande arbete och ekologisk bekämpning är primära åtgärder för att bekämpa växtsjukdomar och skadedjur. I synnerhet på växthusodlingar använder man mycket rovinsekter, växtskadeinsekternas naturliga fiender. Växtsjukdomar förebygger man i första hand genom systematisk växtföljd och genom att använda friska plantor och frön samt biologiska bekämpningsorganismer. Vid ekologisk odling använder man inte heller kemiska bekämpningsmedel för att främja tillväxten eller att stärka växtdelar.

Ahlbergs trädgård använder inte kemiska gödselmedel producerade med hög energiförbrukning. De näringsämnen som tas till godo i växthusen är huvudsakligen den inhemska livsmedelsindustrins biprodukter och växtskyddet sköts också med biologiska metoder utan kemiska bekämpningsmedel.

Vem driver gården? 

Gården drivs av hortonomerna Kaijus Ahlberg och Minna Tengvall. Familjens söner hjälper till vid behov.

Vad producerar gården ekologiskt?

Gården odlar olika örter, sallader, skott och grönsaker både i växthus och på friland.

Vad får allmänheten se och uppleva på gården under den finska naturens dag den 31 augusti 2019?

Besökarna har möjlighet att känna härliga dofter och smaker i växthusen och på åkerodlingarna. På gården ordnas också guidade rundvandringar som ger besökarna möjlighet att se hur växterna odlas på en ekologisk örtgård. Även ett par traktorer och andra maskiner som används på gården finns för beskådning.

Vad säljs på gården? Finns det ett kafé?

Gårdsbutiken har öppet och säljer alla trädgårdsprodukter. Vidare kan besökarna köpa kaffe och Daddy Green’s PopUp pizzerias läckra pizzor som var särskilt omtyckta i fjol!

 Köranvisning till gården

Från väg 170 (Borgåvägen) 1 km längs Immersbyvägen

Tillbaka till gårdlistan