Majvikin biodynaaminen tila
Majvikintie 68, 01120 Sipoo
Puh. 045 638 2245

FB: Majvik – Biodynaaminen maatila

Biodynaaminen viljely on vanhin luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maan hedelmällisyyttä vaalitaan kompostoinnin, viherlannoituksen, vuoroviljelyn ja biodynaamisten ruiskutteiden (preparaattien) avulla.

Myös Majvikin biodynaamisella tilalla viljelyssä korostetaan monimuotoisen, ekologisen tilakokonaisuuden luomista, viljelijän ja kuluttajan vastuuta luonnosta ja kotieläimistä, keskinäistä yhteistyötä koko ketjussa pellolta pöytään ja korkealaatuisen ravinnon merkitystä ihmisen elämänlaadulle.

Kuka tilaa pitää? 

Tilan vastuullisena isäntänä toimii Atte Hermansson. Hän asuu tilalla vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Tilalla asuu myös vanha viljelijäpariskunta, vierailevia työntekijöitä sekä muita ihmisiä ympäri vuoden.

Mitä tila tuottaa luomuna?

Tila tuottaa monipuolisesti vihanneksia ja juureksia sekä erilaisia maatiaisviljatuotteita. Lisäksi tilalla viljellään mansikkaa, rehua eläimille ja perunaa.

Mitä yleisö näkee ja kokee tilalla Suomen luonnon päivänä 31.8.2019?

Ihmiset saavat tutustua tilan eläimiin; kyyttöihin ja kanoihin. Kävelemään maatilan monimuotoisessa ympäristössä.

Nuku yö ulkona -tapahtuma

Tila osallistuu myös Suomen Ladun järjestämään Nuku yö ulkona –tapahtumaan. Tarjolla on rajallinen mahdollisuus jäädä tilalle yöksi omilla teltoilla telttaillen. Telttailu vaatii ennakkoilmoittautumisen: https://forms.gle/Dr5QFJvxEKawm3PQ8. Telttailijat otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Telttailu tapahtuu tilalla erikseen yöpymiselle osoitetulla alueella. Yöpyjien käytössä on ulkovessa – lisäksi on grillausmahdollisuus ja tilalta voi ostaa aamupalaa ennakkotilauksella.

Mitä tilalla on myynnissä; onko kahviota?

Tilapuodissa myynnissä tilan sesongin mukaisia tuotteita, juureksia ja vihanneksia. Tilalla on myös kahvila ja pientä huikopalaa myynnissä.

 Ajo-ohje tilalle

Toivomme että tilalle tultaisiin ensisijaisesti julkisilla. Itäkeskuksesta linja-autolla 841 Majvikin pysäkille. Tilakeskus sijaitsee 600 m pysäkiltä. Autolla: tieltä 170, Uudelta Porvoon tieltä käännös etelään Majvikintielle. Porvoon moottoritieltä HKIstä Landbon liittymästä ja Porvoosta Västerskogin liittymästä ylös.

Takaisin tilalistaan

******************************************************************

Majviks biodynamiska gård
Majviksvägen 68, 01120 Sibbo
Tfn 045 638 2245

FB: Majvik – Biodynaaminen maatila

Biodynamisk odling är den äldsta ekologiska odlingstrenden. Biodynamisk odling bygger på hållbar användning av naturresurser. Markens bördighet sköts genom kompostering, gröngödsling, växelbruk och biodynamiska besprutningar (preparat).

När det gäller odling på Majviks biodynamiska gård fokuserar gården också på ett mångsidigt och ekologiskt gårdskomplex, odlarens och konsumentens ansvar för naturen och husdjuren, samarbetet längs hela kedjan från jord till bord samt betydelsen av högkvalitativ mat för människors livskvalitet.

Vem driver gården? 

För verksamheten svarar Atte Hermansson som bor på gården med sin fru och två barn. På gården bor också ett äldre odlarpar, säsonganställda och andra människor året runt.

Vad producerar gården ekologiskt?

På Majvik produceras olika grönsaker och rotfrukter samt spannmålsprodukter av lantsorter. Andra grödor som gården odlar är jordgubbar, potatis och foderväxter.

 Vad får allmänheten se och uppleva på gården under den finska naturens dag den 31 augusti 2019?

Besökarna får se gårdens djur, bland annat kor av östfinsk lantras (kyyttö) och höns. Det blir också en rundvandring på gården.

Sov ute en natt -evenemang

Gården är även med i Suomen Latus evenemang Sov ute en natt, vilket innebär att det finns en möjlighet att övernatta i eget tält på gården. Detta kräver en förhandsanmälan: https://forms.gle/Dr5QFJvxEKawm3PQ8. tas emot i anmälningsordning. Övernattningen sker i ett särskilt område som reserverats för ändamålet. Övernattarna har tillgång till utedass och möjlighet att grilla och köpa frukost som de måste beställa på förhand.

Vad säljs på gården? Finns det ett kafé?

Gårdsbutiken säljer säsongsenliga produkter, rotfrukter och grönsaker. På gården finns också ett kafé som säljer både sött och salt.

Köranvisning till gården

Vi önskar att besökarna i första hand använder kollektivtrafik: buss nr 841 från Östra centrum till Majviks hållplats. Gården ligger på 600 meters avstånd från hållplatsen. Med bil: väg 170, från Nya Borgåvägen mot söder till Majviksvägen. Borgå motorväg: från Helsingforshållet avfartsväg i Landbo, från Borgåhållet avfartsväg i Västerskog.

Tillbaka till gårdlistan