Kansainväliset luomumarkkinat

Globaalit uomumarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Vuonna 2015 luomuruokaa ja -juomia myytiin maailmanlaajuisesti arviolta 81,6 miljardin dollarin arvosta.

Luomun suurimmat markkina-alueet maailmassa ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Yhdessä ne vastaavat yli 90 %:sta koko maailman luomumarkkinoista. Pohjois-Amerikassa luomun markkinaosuus kaikesta elintarvikemyynnistä vuonna 2015 oli noin 4-5 %. Muista maanosista luomua kulutetaan eniten Aasiassa.

Euroopan suurimmat luomumarkkinat ovat Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia. Vuonna 2015 luomun kysyntä kasvoi näissä maissa 5-15 %.  Korkein markkinaosuus luomulla on kuitenkin Tanskassa: lähes 10 % maan kaikesta ruoka- ja juomamyynnistä oli luomua vuonna 2015.

Sen sijaan Etelä-Euroopan maiden luomutuotanto, kuten vihannekset ja hedelmät, menee ensisijaisesti vientiin ja luomun kotimainen kulutus on vähäistä (Italiaa lukuun ottamatta). Sama koske suurinta osaa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maiden luomutuotannosta: länsimaiden kysyntä vetää luomutuotteet vientiin.

Itä-Euroopan maissa luomu on vielä pientä, mutta markkinat kasvavat esimerkiksi Tšekissä, Puolassa ja Unkarissa. Romania ja Ukraina ovat jo luomuviljojen isoja viejämaita.

Luomun suosion syyt vaihtelevat maasta toiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luomun ostoperusteita ovat halu välttää torjunta-aineiden ja kasvuhormonien jäämiä, kun taas saksalaiset suosivat luomua vähentääkseen ympäristön saastumista ja kohentaakseen eläinten hyvinvointia.  Ranskalaisille luomu merkitsee henkilökohtaisesta terveydestä huolehtimista ja ympäristövaikutusten minimoimista. Aasiassa taas suurin syy ostaa luomua ovat viime vuosina ilmi tulleet ruokaskandaalit.

Lähde: Organic Monitor