Luomu ravintoloissa ja ruokapalveluissa

Luomun käyttö ammattikeittiöissä on lisääntynyt selvästi viime vuosina. Food Service Feedback 2016 -tutkimuksen mukaan luomutuotteita käytti vuonna 2016 vähintään viikoittain jo yli kolmannes ammattikeittiöistä. Päivittäin luomuraaka-aineita käytti 17 % ammattikeittiöistä.

Ammattikeittiöt kertoivat tärkeimmäksi syykseen käyttää luomua hyvän maun. Lähes yhtä tärkeinä ne pitivät eettisyyttä ja ympäristöasioiden huomiointia.

Ammattikeittiöt aikovat lisätä luomuraaka-aineiden käyttöä myös tulevaisuudessa, sillä asiakkaiden uskotaan haluavan sitä: 41 % keittiöistä arvioi, että luomun kysyntä kasvaa.

Luomuraaka-aineista ammattikeittiöt käyttävät eniten viljatuotteita, maitoa ja maitovalmisteita sekä vihanneksia ja kasviksia. Vähiten luomuna käytetään lihaa ja lihavalmisteita. Jatkossa luomun käyttöä aiotaan kuitenkin lisätä kaikissa eri tuoteryhmissä.

Useimmiten luomua käytetään henkilöstö- ja ruokaravintoloissa ja pääkaupunkiseudulla. Julkisista keittiöistä eniten luomua käyttävät päiväkodit; peruskouluissa ja toiseen asteen oppilaitoksissa luomua tarjotaan jo jonkin verran. Harvinaisinta luomun tarjoaminen on baareissa ja pikaruokapaikoissa.

Luomun käytön lisäämisen suurimmaksi esteeksi koetaan riittävän isojen raaka-aine-erien saatavuus ja jossain määrin myös hinta.

EkoCentria pitää yllä ammattikeittiöille tarkoitettua Portaat Luomuun -ohjelmaa, jonka avulla keittiöitä autetaan lisäämään luomutuotteiden käyttöä. Ohjelmaan on liittynyt jo yli 2 400 ammattikeittiötä.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Sopimuksista kulttuuriin: luomu- ja lähiruoan julkiset hankinnat ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen edistäjinä

Julkisten ruokapalveluiden hankintakäytännöillä on keskeinen merkitys ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksessa. Muutosjohtajat ovat usein visionäärisiä edelläkävijöitä, jotka omalla innostuksellaan ja edistyksellisten politiikkatavoitteiden tukemina lisäävät lähi- ja luomutuotteiden hankintoja laitoskeittiöiden raaka-aineiksi. Tällaiset paikalliset menestystarinat ovat toistaiseksi kuitenkin olleet liian pienimuotoisia ja toisistaan eriytyneitä, jotta niiden avulla olisi pystytty muuttamaan valtakunnallisesti julkisten ruokapalveluiden yleistä toimintakulttuuria. Yhteisellä oppimisella toimintakulttuurin muutoksia Kanadalaisessa... Lue lisää »

Luomuperunaa onnistuneesti ammattikeittiöihin

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että luomuperunan käyttöä ammattikeittiöissä estää luomuperunan heikko saatavuus suurempina erinä, korkea hinta ja ennen kaikkea alhainen jalostusaste. Ammattikeittiösektorilla vaatimukset perunan osalta ovat kasvaneet niin, että nykyvaatimuksien mukaan perunan on oltava vähintään pestyä, mielellään kuorittua, pilkottua tai jopa esikypsennettyä. Luomuperunan tuottajat eivät ole nähneet ammattikeittiöitä kiinnostavina asiakkaina jalostustoiminnan työläyden, investointivaatimusten ja toisaalta... Lue lisää »

Maistaako kiinalainen matkailija luomun Suomessa?

Perception of food and locality among Chinese tourist experiences in Finland -tutkimus selvittää kiinalaisten matkailijoiden käsityksiä ruuasta ja millainen rooli esimerkiksi luomuruualla on osana matkailuelämystä Suomessa. Tutkija Marjo Särkkä-Tirkkonen kertoi alustavia tutkimustuloksia Mikkelissä järjestetyssä luomututkimuskonferenssissa. Kiinalaiset matkailijat viipyvät Suomessa vain lyhyen aikaa. Matkustusta leimaa usein tehokkuus, ja lyhyessä ajassa kierretään mahdollisimman monta maata nähtävyyksineen. Pysähdykset... Lue lisää »

Do organic food systems produce healthy diets?

Professor Carola Strassner specializes in food systems sustainability, with the emphasis on the whole system approach to sustainability. Her resent research interests are institutional catering, school meals and the organic food system. Organic food consumption patterns seem to be close to both recommended healthy dietary patterns as well as sustainable diet patterns. European studies show... Lue lisää »

Tuottaako luomuruokajärjestelmä terveellisempiä ruokavalioita?

 Luonnonmukaisen ruuan kulutus näyttää liittyvän sekä ruuan terveellisyyteen ja kestävyyteen. Professori Carola Strassner valotti viimeaikaisia tutkimustuloksia kansainvälisen luomukonferenssin lehdistötilaisuudessa 19.6.2017. Professori Strassner on erikoistunut ruokajärjestelmien kestävyyden tutkimukseen. Hänen viimeaikaisimmat tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa julkisia ruokapalveluja. Eurooppalaisissa tutkimuksissa on todettu luomutuotteita käyttävillä kuluttajilla olevan yleensä myös ravitsemuksellisesti parempi ruokavalio. He siis syövät enemmän hedelmiä, kasviksia,... Lue lisää »

Portaat luomuun: Ensimmäiset Luomu SM voittajat selvillä

Luomun käytöstä ammattikeittiöissä kisattiin ensimmäistä kertaa. Ravintola-sarjan ensimmäisen sijan vei Tampereen Kauppahallissa toimiva ravintola LEO. Julkisen ruokapalvelun sarjan voitti Hyvinkäällä ja Riihimäellä toimiva Hyria koulutus Oy. Kunniamaininta annettiin Turun Steiner-koululle. Lue Portaat luomuun -tiedote. Lue lisää »

Portaat luomuun -ohjelma: Lama hidastanut luomun käytön kehitystä kunnissa

Luomutuotteiden kysyntä julkisella sektorilla on pysynyt jokseenkin samana, vaikka niitä käyttävien keittiöiden määrä on lisääntynyt. Suurin muutos viime vuoteen on vanhusten ruokapalveluiden luomun käytön lisääntymisessä. Merkittävimmiksi esteiksi luomutuotteiden käytölle kunnissa koetaan edelleen korkea hinta, ammattikeittiöille sopivien tuotteiden vähyys sekä strategisten päätösten puute. Portaat luomuun -ohjelma selvitti helmi-maaliskuussa 2014 kuntien luomuhankintoja ja luomutuotteiden käyttöä toisena vuonna... Lue lisää »

Tarjotaanko kuntien ruokapalveluissa 20 % luomua vuonna 2020?

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että julkisissa ruokapalveluissa tarjottavasta ruoasta 20 % on luomua vuoteen 2020 mennessä. EkoCentrian ylläpitämä Portaat luomuun -ohjelma selvitti tammi-helmikuussa 2013, kuinka pitkä matka tavoitteeseen on. Taloustutkimus Oy:llä teetetty selvitys kokosi tietoa luomuelintarvikkeiden käytöstä julkisen sektorin ruokapalveluissa tällä hetkellä. Selvitykseen vastasi 185 kuntien ruokapalveluiden hallinnoinnista ja päätöksistä vastaavaa henkilöä. Selvityksen vastausprosentti... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »