Suomen luomumarkkinat

Pro Luomu ry arvioi, että Suomen luomumarkkinat nousivat noin 273 miljoonaan euroon v. 2016. Arvion mukaan luomun myynti lisääntyi edellisvuodesta 14 % ja markkinaosuus oli 2 % kaikesta elintarvikemyynnistä.

Markkinoilla arvioidaan olevan noin 3 000 erilaista luomutuotetta. Niistä noin 55 % on suomalaista alkuperää.

Luomun myynti Suomessa on kasvanut melko tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Luomumarkkinat ovat kasvaneet selvästi nopeammin kuin päivittäistavarakauppa keskimäärin.

Kansainvälisesti tarkasteltuna luomun markkinaosuus Suomessa on yhä melko vähäinen. Esimerkiksi Ruotsissa luomun markkinaosuus on lähes 9 % ja Tanskassa lähes 10 % elintarvikemarkkinoista.

Markkinaluvut ovat arvioita, sillä Suomessa elintarvikemyyntiä ei tilastoida kattavasti. Kansainväliset luvut ovat peräisin eri tavoin kerätyistä lähteistä.

Lähde: Pro Luomu ry

 

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Miten sitoutuneisuus luomuun ilmenee eri kuluttajaryhmissä?

Sitoutuneisuus on keskeinen kuluttajan valintoja selittävä käsite. Salmivaaran pro gradu –tutkielmassa tarkasteltiin kuluttajien sitoutuneisuutta luomuun. Tutkimuksen pääongelmia olivat: (1) Minkälaisia eri kuluttajaryhmiä ostokäyttäytymisen perusteella voidaan löytää? (2) Miten sitoutuneisuuden ulottuvuudet painottuvat kuluttajaryhmien sitoutuneisuusprofiileissa? Kuluttajien sitoutuneisuutta tarkasteltiin Kapfererin ja Laurentin sitoutuneisuusmallin viiden ulottuvuuden kautta. Nämä ulottuvuudet ovat kiinnostus/merkitys, nautinto, symboliarvo, riskin (virheellisen oston) tärkeys sekä riskin... Lue lisää »

Luomuketju – malli ketjun toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta

Kestävä ruuan tuotanto kiinnostaa yhä enemmän kuluttajia, tarjontaketjun toimijoita ja muita sidosryhmiä. Yhtenä osoituksena tästä on luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden (luomutuotteiden) kasvanut kysyntä ja tarjonta. Luomutuotteiden osuus ruuan kokonaismarkkinasta on kuitenkin toistaiseksi pieni, erityisesti Suomessa, jossa luomutuotteiden osuus on vain noin prosentti ruuan kokonaismarkkinasta. Luomun haasteita Luomutuotteiden kysynnän esteiksi ovat osoittautuneet muun maussa niiden huono saatavuus,... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »