Apilapelto edistää monimuotoisuuttaLuomu ja monimuotoisuus

Luonnonmukaisilla viljelmillä elää jopa noin kolmannes (30 %) enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin tavanomaisesti viljellyillä. Tieto käy ilmi ruotsalaistutkijoiden vuonna 2005 julkaisemasta laajasta meta-analyysistä eli useiden tutkimusten tuloksia käsittelevästä julkaisusta. Eniten hyötyä luomusta on havaittu koituvan kasveille, linnuille ja petohyönteisille. Myös suomalaisten tutkimusten mukaan luonnonvaraiset kasvit viihtyvät luomutiloilla.

Monimuotoisuutta lisää erityisesti luomun monipuolinen viljelykierto. Tutkijoiden mukaan luomuviljelyllä voidaan elävöittää erityisesti nykyisiä viljanviljelyalueita, joissa maisema on yksipuolistunut ja lajiston elinpaikat hävinneet. Myös torjunta-aineiden käytöstä luopuminen sekä eloperäinen lannoitus vahvistavat monimuotoisuutta.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Luomuliitto: Tuet eivät saa pakottaa liian intensiiviseen tuotantoon

Maaseudun kehittämisohjelman on määrä tulla torstaina 13.3. valtioneuvoston käsittelyyn. Luomuliitto on huolissaan esitysluonnoksessa ehdotettujen toimenpide ehtojen pakottavan liian intensiiviseen kotieläintuotantoon ja varoittaa hallitusta hyväksymästä ehdotusta sellaisenaan. Ehdotuksessa kotieläintilan statukseen edellytetään LFA-korvauksessa 0,35 ey/ha ja luomukorvauksessa 0,3 ey/ha. Lue Luomuliiton koko tiedote. Lue lisää »

Luomuun siirtyminen lisää kasvi- ja perhoslajien määrää

Ruotsalaistutkimuksen mukaan luomuviljelyyn siirtymisellä on välitön vaikutus peltoalueiden lajiston monimuotoisuuteen. Viljelytavan muutoksen pitkän aikavälin vaikutuksia tutkittiin maatiloilla, joilla oli viljelty luonnonmukaisesti jopa 25 vuotta. Kasvien ja perhosten lajirunsaus oli noin 20 prosenttia suurempi luomutiloilla ja perhosten lukumäärät olivat noin 60 prosenttia suurempia tavanomaisiin tiloihin verrattuna. Kasvi- ja perhoslajien runsastuminen tapahtui välittömästi luomuviljelyyn siirtymisen jälkeen. Perhosten yksilömäärä kasvoi... Lue lisää »

Lisää artikkeleita »