Voiko luomuruokaan luottaa?

Luomuelintarvikkeiden valmistus, pakkaaminen ja maahantuonti kuuluvat luomuvalvonnan piiriin. Sitä varten yritysten on rekisteröidyttävä Eviran ylläpitämään luomuvalvontajärjestelmään.

Kaikkien EU:ssa luomuna myytävien tuotteiden on täytettävä EU:n luomuasetuksen vaatimukset, joissa määritellään myös se, mitä ja miten luomua valvotaan. EU-maissa on erilaisia luomutarkastusjärjestelmiä, mutta niiden kaikkien on toimittava EU:n luomuasetuksen mukaisesti. Myös EU:n ulkopuolelta tuotavien luomutuotteiden on täytettävä EU:n luomuasetuksen ehdot.

Suomessa luomuelintarvikkeiden valmistusta valvoo Evira, ja maatilalla tapahtuvaa elintarvikevalmistusta valvovat ELY-keskukset. Luomualkoholijuomien valmistusta valvoo Valvira. Tuontiluomun valvonnasta vasteaa Tulli.

Luomutuotteen pakkauksessa on EU:n Lehtimerkin yhteydessä oltava ko. tuotteen tarkastaneen luomutarkastuslaitoksen tunnus. Suomessa tunnuksen alkuosa on FI-EKO ja sen jälkeen kyseisen tarkastuslaitoksen tunnusnumero. Se voi olla 101–115 (ELY-keskukset), 201 (Evira) tai 301 (Valvira).

Luomutilat ja -yritykset tarkastetaan vuosittain

Luomuvalvontajärjestelmään kuuluvissa yrityksissä tehdään luomutarkastus vähintään kerran vuodessa. Valvontakäynnillä tarkastetaan, että luomutuotteet ja tavanomaiset tuotteet pidetään erillään valmistuksen, varastoinnin ja kuljetusten aikana. Tarkastuksessa käydään yrityksen kirjanpito, josta on käytävä ilmi vastaanotetut, valmistetut ja myydyt luomutuotteet.

Lisäksi tarkastetaan luomutuotteiden jäljitettävyys raaka-aineisiinsa sekä jalostettujen luomuelintarvikkeiden reseptiikka eli koostumus ja pakkausmerkinnät. Luomutarkastuksessa katsotaan myös yrityksen omavalvontasuunnitelma ja varmistetaan sen toimivuus.

Jos tarkastuksessa havaitaan rikkeitä, seurauksena voi olla markkinointikielto: silloin kyseistä tuotetta ei saa myydä luomuna. Jos rike on vähäinen, siitä saa ensimmäisellä kerralla yleensä huomautuksen. Jos huomautuksen alaista asiaa ei kuitenkaan korjata, tuote voidaan määrätä markkinointikieltoon.

Luomuvalvonnan lisäksi luomua valmistavat yritykset kuuluvat normaalin elintarvikevalvonnan piiriin.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Kuluttaja voi luottaa luomulaatuun

Vuoden 2018 luomuvalvontaraportin yhteenvedossa todetaan, että yli 98 prosenttia valvontajärjestelmässä mukana olevista toimijoista noudatti kaikkia luomutuotannolle asetettuja tuotantoehtoja. Silloin kun tuotantoehtojen noudattamisessa huomataan poikkeama toimijaa kehotetaan korjaamaan tilanne ja tarvittaessa tuotteelle annetaan markkinointikielto. Markkinointikieltojen määrä on luomuvalvonnan vaikuttavuuden tunnusluku Markkinointikieltoja saaneiden toimijoiden %-osuus kaikista 2016 2017 2018 Kasvintuotanto 1,2 0,7 0,5 Eläintuotanto 0,8 0,9 1,2... Lue lisää »

MMM: Luomutuotannon valvonnalle tulee oma laki

Luomutuotannon valvontaan ehdotetaan ensi kertaa omaa lakiaan. Lain yhtenä keskeisenä tarkoituksena on turvata luomutuotannon edellytykset ja kasvu Suomessa säätämällä selkeästi ja nykylainsäädännön edellyttämällä tarkkuudella luomutuotannon valvontajärjestelmästä. Lue maa- ja metsätalousministeriön koko tiedote. Lue lisää »

Lisää artikkeleita »