Luomumarkkinoiden strategiset tavoitteet 2007-2015

Luomumarkkinoiden strategiset tavoitteet 2007-2015

Luomuala on laatinut yhteisen strategian vuosille 2007–2015. Strategian mukaan Luomu palvelee kuluttajien hyvinvointia sekä edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta elintarviketaloudessa.
Visiona on, että vuonna 2015 Suomi on Euroopan kärkimaita luomutuotannossa ja kulutuksessa. Tuotevalikoima vastaa kuluttajan hyvinvoinnin ja modernin elämänrytmin tarpeisiin.

Markkinatavoitteet vuonna 2015:
– Kotimaan vähittäiskaupan myynnissä luomuruuan osuus on 6 prosenttia.
– Kaikissa julkisen sektorin ammattikeittiöissä käytetään luomutuotteita.
– Yksityisellä sektorilla luomua käyttävien keittiöiden määrä kasvaa 15 prosentilla vuosittain.
– Suomen elintarvikeviennistä 10 prosenttia on luomua.

http://www.mmm.fi/attachments/maatalous/tuet/menekinedistamistoimet/5nzokgcbT/Luomumarkkinoiden_strategiset_tavoitteet_07_15.pdf