Kuukausiarkisto toukokuu 2004

Vaihtoehtoja ravinnetalouden ja kasvintuhoojien hallintaan laajamittaisessa luomuvihannesviljelyssä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää luomuvihannesten tuotantoon soveltuvia menetelmiä parantamaan satovarmuutta ja minimoiden viljelyn riskejä. Raportissa esitellään tuloksia kahdesta kenttäkokeina suoritetusta tutkimuksesta, joissa pyrittiin kehittämään luomuvihannesten viljelytekniikkaa laajoilla pinta-aloilla. Hankkeessa selvitettiin kukkakaalin viljelytekniikkaa ja verrattiin herneen rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Kaalin ja porkkanan tuholaisten hallintaan kehitettiin menetelmiä houkutuskasvitekniikalla. (lisää…)

Luomumansikan viljelytekniikan kehittäminen

Hankkeessa tutkittiin avomaaolosuhteissa kenttäkokein luomumansikanviljelyyn sovellettavissa olevia kasvinsuojelumenetelmiä vv. 2000-2002. Hankkeessa tuotettiin myös laaja luomumansikan viljelytekniikkaa ja kasvinsuojelua käsittelevä kirjallisuusselvitys. (lisää…)

Oppimisen haasteet luomu-vihannesviljelyssä

Luonnonmukaisen vihannesviljelyn kehittämisongelmia ja oppimishaasteita tarkastellaan agroekologian väitöskirjatutkimuksessa. Kahden eri taustoista luonnonmukaiseen vihannesviljelyyn siirtyneen tilan toiminnan ja käytäntöjen analyysin avulla on paikannettu tilanteisia oppimishaasteita, ja tulkittu niitä suhteessa Suomen maa- ja puutarhatalouden ja luomuviljelyn kehitykseen. (lisää…)

Luomumansikan viljelytekniikka ja kasvinsuojelu

Luomumansikan viljelytekniikkaa ja kasvinsuojelua selvitettiin kirjallisuustutkimuksena. Kirjallisuuden perusteella luomumansikan viljelyn onnistuminen edellyttää suotuisan kasvupaikan valintaa ja kasvuston huolellista perustamista. Sitä ennen on torjuttava jo hyvissä ajoin monivuotiset rikkakasvit. Lohkon kasvukunnosta huolehditaan mansikan viljelykiertoon sopivilla väliviljely- ja esikasveilla. Viherlannoitusseoksissa voidaan käyttää typensitojakasveina virnoja ja hernettä heinäkasvien lisäksi. Perustamisvaiheessa maan ravinnetilaa parannetaan mm. kalkitusaineilla, kivijauheilla ja eloperäisillä lannoitteilla. (lisää…)

Mansikan suuri satopotentiaali luomuviljelyssä johtuu maan biologisista ominaisuuksista

LuomumansikkaaTutkimuksen tarkoitus on ollut löytää maan laadun mittareita mansikanviljelyssä. Lisäksi tutkittiin eri viljelymenetelmien (tavanomainen/luomu) ja eloperäisen aineksen lisäyksen (turve) vaikutusta marjasatoihin. Kokeessa käytettiin hiesumaalle v. 1982 perustettua ”omavaraisviljelykokeen” koekenttää koejäsenineen Laukaassa. Kesäkuussa vuonna 2000 istutettiin koko alue mansikalle. (lisää…)

Ympäristötekijöiden vaikutukset lihanautojen kasvuun ja hyvinvointiin

Raportti käsittelee eläinten hyvinvointia yhteiskunnallisesta ja biologisesta näkökulmasta, ryhmäkoon ja eläintiheyden merkitystä lihanautojen tuotannolle ja hyvinvoinnille, karsinoiden ja käytävien sekä niiden materiaalien vaikutusta sekä valon ja melun osuutta nautojen kasvuun ja hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointia tarkastellaan erityisesti eläinten tarpeista lähtien. (lisää…)