Kuukausiarkisto toukokuu 2005

Luomuviljely suosii monimuotoista kasvillisuutta ja eläimistöä

Kimalainen ruisvirnan kukassaLuomutiloilla elää keskimäärin 30 % enemmän lajeja ja 50 % enemmän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien yksilöitä. Tämä käy selville Ruotsin maatalousyliopiston kolmen tutkijan tekemästä laajasta kirjallisuustutkimuksesta, joka julkaistiin Journal of Applied Ecology-tiedelehdessä. (lisää…)

Laitoskompostien laadun parantaminen kypsytystä tehostamalla

Tutkimus kohdistui mahdollisuuksiin parantaa laitoskompostien laatua tehostamalla kypsytystä. Erityisesti pureuduttiin kypsytysaumojen toiminnallisen rakenteen parantamiseen ja tasalaatuisen kompostin tuottamiseen. Niin ikään kehitettiin kompostin kypsymisen seurantamenetelmää, joka sopii kompostilaitosten omavalvontaan. Laboratoriomittakaavan kasvatuskokeissa testattiin kypsytettyjen kompostien laatua ja soveltuvuutta ohran ja kiinankaalin kasvualustakäyttöön. (lisää…)

Selvitystyö Lapin luomustrategian kehittämisen taustalla

Artikkeli perustuu Lapin luomutuotanto – Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella -selvitykseen, jossa keskityttiin Lapin luomutuotannon kehityshistorian, nykypäivän ja tulevaisuuden selvittämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille luomutuottajien näkemykset, tulevaisuuden odotukset ja toiveet Lapin luomutuotantoa kohtaan. (lisää…)

Luomuporsastuotannon mahdollisuudet Suomessa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tehty raportti paneutuu luonnonmukaiseen sikatalouteen erityisesti sikaloiden rakenteiden, sikojen ruokinnan ja tuotannon taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. (lisää…)

Emolehmätuotanto Perämeren rantalaitumilla

MTT:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla käynnistyi kesällä 2003 useiden toimijoiden yhteinen Lumolaidun –tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään muun muassa merenrantalaitumien rehun tuotannon määrää ja laatua. Laidunnustutkimukseen osallistuu neljä emolehmätilaa. Näiden karja laiduntaa merenrantaniittyjä ja laidunala on yhteensä noin 610 hehtaaria. (lisää…)

Maailmankauppa, ruuan tuotanto ja ekosysteemien tuki

Nykyinen ruoantuotanto tulee yhä globaalimmaksi. Se mitä syömme ja kuinka se on tuotettu, ovat yhä enemmän riippumattomia toisistaan. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, kuinka ruuan ja sen tuottamiseen tarvittavien tuotantopanosten virrat ovat muuttuneet 1960-luvulta lähtien ja kuinka tämä on vaikuttanut ekosysteemeihin Ruotsissa ja ulkomailla. (lisää…)

Luomusta luomuun – opetuksesta oppimiseen

Pohjoisen Suomen maataloustuotannon ja -koulutuksen kehityspiirteiden arviointia luonnonmukaisesta näkökulmasta.

Tutkimus kuvaa maataloustuotannon ja –opetuksen kehittymistä luontaistalouden aikakaudelta nykyajan luomutuotantoon. (lisää…)