Kuukausiarkisto joulukuu 2006

Suomalaiset luomukanat voivat hyvin

Luomukanojen hyvinvointi on keskimäärin hyvää tasoa, ilmenee vv 2003-2004 tehdystä tutkimuksesta.  Hyvinvoinnin arviointi kuului osana laajempaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteiseen tutkimushankkeeseen, ”Luonnonmukainen munantuotanto: eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketurvallisuuden hallinta”. (lisää…)

Luomutuotanto parantaa vesiensuojelua

Siirtymällä luomutuotantoon maatalouden typpiylijäämää voitaisiin Suomessa pienentää jopa 73 kilosta 20 kiloon hehtaaria kohti eli 73 prosentilla, sanoi erikoistutkija Helena Kahiluoto MTT:stä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin järjestämässä Vesiensuojeluseminaarissa marraskuussa Mikkelissä.

Suomi on yksi kolmesta Itämerta eniten kuormittavasta maasta. Itämeren kokonaiskuormituksesta on Suomesta peräisin 15 % fosforista ja 18 % typestä. Asukaslukuun suhteutettuna Suomen kuormitus on korkein. (lisää…)