Kuukausiarkisto kesäkuu 2007

Pölyttäjät suosivat luomurapsia ja karttavat gm-rapsia

Luontaiset pölyttäjät suosivat luomuviljelyä rapsia ja karttavat gm-rapsia, osoittaa Kanadassa tehty ja Ecological Application-lehdessä julkaistu tutkimus.

Pölytyksen onnistumista ja mehiläisten yleisyyttä tutkittiin luomu-, tavanomaisesti ja muuntogeenisen rapsin viljelyssä Pohjois-Albertassa Kanadassa Driven yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. (lisää…)

Torjunta-aineet häiritsevät biologista typensidontaa

Torjunta-aineiden käytöstä voi olla syytä pidettyä myös biologisen typensidonnan takia. Torjunta-aineiden käyttöä voi häiritä tai jopa estää biologisen typensidonnan kokonaan. Torjunta-aineet voivat häiritä isäntäkasvien ja typensitojamikrobien vuorovaikutusta. Viestintäkatkokset johtavat alentuneisiin satoihin tai voivat viivästyttää sadon kehitystä. Asiasta kertovat Oregonin yliopiston tutkijat. (lisää…)

Uuden EU:n luomuasetuksen pääkohtia

-vahvistetaan luonnonmukaiselle tuotannolle selkeämmät tavoitteet, periaatteet ja tuotantosäännöt samalla kun tarjotaan joustavuutta paikallisten edellytysten ja kehitysasteen ottamiseksi huomioon, (lisää…)

Luomuun siirtyville uusi neuvontasivusto USA:aan HowToGoOrganic.com

Viljelijöiden ja yrittäjien siirtymistä luomuun helpottaa uusi internet-sivusto HowToGoOrganic.com. Sivuston avasi Organic Trade Association (OTA) Pohjois-Amerikassa toukokuun 2007 alussa. Luomutuotannon lisäämisen tarve on todellinen, koska luomutuotteiden markkinat kasvavat voimakkaasti jo monta vuotta peräkkäin. Luomutuotteiden tuontia USA:han on jouduttu kasvattamaan voimakkaasti kattamaan kasvavaa kysyntää. (lisää…)

Luomuun siirtyville uusi neuvontasivusto USA:ssa

Viljelijöiden ja yrittäjien siirtymistä luomuun helpottaa uusi internet-sivusto HowToGoOrganic.com. Sivuston avasi Organic Trade Association (OTA) Pohjois-Amerikassa toukokuun 2007 alussa. Luomutuotannon lisäämisen tarve on todellinen, koska luomutuotteiden markkinat kasvavat voimakkaasti jo monta vuotta peräkkäin. Luomutuotteiden tuontia USA:han on jouduttu kasvattamaan voimakkaasti kattamaan kasvavaa kysyntää. (lisää…)

Järjestöt: siemenet säilytettävä puhtaina gm-aineksesta

Siemenet tulee säilyttää vapaina gm-aineksesta sekä tavanomaisessa että luomuviljelyssä. Näin vaativat 300 järjestöä EU:n ympäristökomissaari Dimasille toukuussa jättämässään kirjeessä ja kansalaisadressissa. Pelastakaa siemenemme Save our seeds -kansalaisadressin allekirjoitti 250 000 EU-kansalaista. (lisää…)