Kuukausiarkisto tammikuu 2009

Lähiruokaa Valkoisen Talon puutarhasta 150 vuoden ajan -video

Vuodesta 1800 aina 1950-luvulle asti USA:n presidentit käyttivät Valkoisen Talon nurmikkoa tuottaakseen osan talon tarvitsemasta ruoasta kotipuutarhassa. Pihalla kasvoi vihanneksia ja hedelmiä ja kasvihuoneella jatkettiin kasvukautta sekä pidettiin kotieläimiä, kuten lampaita. (lisää…)

Luonnollinen suosituin uusien tuotteiden markkinointiviesti

Luonnollinen oli suosituin uusien tuotteiden markkinointiväittämä uusille elintarvikkeille ja juomille maailmanlaajuisesti vuonna 2008. Asiaa on tutkinut markkinatutkimuslaitos Mintel, jonka mukaan kokonaisvaltainen ja puhdas tulivat terveellisen syömisen uusiksi ihanteiksi. (lisää…)

Siipikarja pidettävä sisätiloissa 15.2.2009 lähtien

Siipikarjan ulkonapitokielto tulee voimaan 15.2.2009 ja on voimassa 31.5.2009 asti. Kiellolla halutaan estää luonnonlintujen mukana mahdollisesti tulevan lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan. Siipikarjaa saa pitää ulkona, jos ulkotarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla, joka estää luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan kontaktit. Siipikarjan ulkonapidosta on ilmoitettava sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille ennen siipikarjan laskemista ulkotarhaan. (lisää…)

Luonnonhoitopeltoja kesantojen tilalle

Peltojen kesannointivelvoite poistuu kokonaan tänä vuonna. Viljelijät voivat tästä lähtien saada ympäristötukea vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä luonnonhoitopelloista. (lisää…)

Luomumaatalouden innovaatiopotentiaali huomioitava tutkimuksessa

Luomumaatalous tarjoaa monia lupaavia ratkaisuja nykyisiin varsin haasteellisiin ongelmiin: Maan viljavuuden säilyttäminen, ilmastonmuutokseen vastaaminen, maailmanlaajuisesti oikeus ruokaan ja lisäksi se tuottaa uusiutuvia raaka-aineita. Kuitenkin nämä potentiaaliset mahdollisuudet jäävät suurelta osin huomiotta maataloustutkimuksessa. Näin sanoi Berliiiniin Vihreällä Viikon luomuseminaarissa tri Alex Gerber Saksan Luomuliitosta.Maataloustutkimus on suuntautunut erittäin yksipuolisesti maatalouden geenitekniikkaan ja kemiallisten panosten käytön tutkimukseen. (lisää…)