Kuukausiarkisto elokuu 2009

Uusi ohje: Kööpenhaminan kouluruuasta 75 % luomua

Kööpenhamina on edelläkävijä luomuruuan käytössä kouluissa. Kaupunki on antanut uudet ohjeet kouluruuan hankintaan. Uuden ohjeen mukaan 75 prosenttia kouluruuasta tulee olla luomuruokaa. Kouluruokailua kokonaisuutena ja luomuruuan tarjoamista pidetään tärkeänä, koska nimenomaan lapsiperheet ovat eniten kiinnostuneita luomuruuasta. (lisää…)

Lähiruokaseminaari eduskunnassa 29.9.2009

Kaksi kolmasosaa maailman väestöstä elää jo nyt vesipulassa ja ilmaston muutoksen on ennustettu huonontavan tilannetta entisestään. Millaisia vaikutuksia tällä on suurkeittiöiden toimintaan ja millaisiin haasteisiin keittiöissä on syytä varautua tulevaisuudessa? (lisää…)

Asiantuntijakokous suosittaa luomun kehittämistä Afrikassa

Luomumaataloutta tulisi käyttää strategiana kehittää paikallisyhteisöjä ja kestäviä ruokajärjestelmiä, jotta perheiden ruokaturvaa voidaan parantaa. Tämä oli yksi keskeisistä johtopäätöksistä Kampalassa Ugandassa 22.5.2009 pidetystä asiantuntijakokouksesta. Kokouksen keskeisenä järjestäjänä toimi Tanskan uusi kansainvälinen luomuruokajärjestelmien tutkimuskeskus ICROFS. (lisää…)

Luomuopinnot alkavat syyskuussa – hakuaika päättymässä

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kurssit alkavat syyskuussa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Mikkelissä! Opiskelija voi valita yksittäisiä kursseja tai suorittaa perus- ja/tai aineopinnot kokonaisuudessaan. Opintoja on tarjolla sekä verkossa että lähiopetuksena. (lisää…)

Soil Associationin vastine FSA:n tutkimukseen

Soil Association on pettynyt FSA:n julkaisemassa tutkimuksessa tehtyihin johtopäätöksiin. Tutkimus torjui miltei kaikki luomu- ja tavanomaisten tuotteiden ravitsemuksellisia eroja käsittelevät tutkimukset. Perusteena useiden tutkimusten rajaamiselle kirjallisuustutkimuksen ulkopuolelle oli se, että ne eivät täyttäneet tutkimusryhmän asettamia kriteereitä.Vaikka tutkijat sanovat, että löydetyt erot eivät ole tärkeitä, koska tällaisia tutkimuksia on niin vähän, he kuitenkin raportoivat useita merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa: Tavanomaisissa tuotteissa oli enemmän typpeä. Luomuelintarvikkeissa oli enemmän beta-karoteenia, flavonoideja, kuparia, magnesiumia, fosforia, natriumia, rikkiä, sinkkiä ja fenoliyhdisteitä.Luomueläintuotteissa oli tutkimuksen mukaan enemmän moni-tyydyttämättömiä rasvahappoja. (lisää…)

Organic Centerin vastine FSA:n tutkimukseen

FSA:n kirjallisuustutkimus luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden eroista terveellisyydessä perustuu kyseenalaisiin rajauksiin ja osin vanhentuneisiin menetelmiin, sanoo USA:n Maatalousakatemian entinen tutkimusjohtaja Charles Benbrook työryhmineen FSA:n tutkimuksen vastineessa. Lontoon tutkimusryhmä löysi tilastollisesti merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden välillä kolmessa ryhmässä kolmestatoista. (lisää…)

FSA: Luomutuotteiden terveyshyödyistä ei selkeää näyttöä

Erot luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa ravitsemuksen kannalta ovat pieniä ja luomutuotteiden terveyshyödyistä ei löytynyt selkeää näyttöä. Näin todetaan yli 50 tutkimusta käsittävässä kirjallisuustutkimuksessa, joka on tehty Isossa Britanniassa. Tutkimuksen teki London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ja sen tilasi ja rahoitti Food Standard Agency FSA.162 tutkimuksesta (137 kasvituote- ja 25 eläintuotetutkimusta) 55 kelpuutettiin lopulliseen tutkimukseen niiden tutkimuksellisen laadun perusteella.Tuotteiden koostumuksessa keskityttiin yleisimmin analysoituihin aineisiin. Koostumusanalyysi jaettiin 11 koostumusryhmään. Tavanomaisissa tuotteissa oli merkittävästi enemmän typpeä ja luomutuotteissa on merkittävästi enemmän fosforia ja titrattavaa happamuutta. Muissa 8 ryhmässä ei todettu merkittäviä eroja tuotantomenetelmien välillä. (lisää…)