Kuukausiarkisto marraskuu 2009

Saksan Pankin tutkimus: Luomu on tulevaisuuden maataloutta

Ekologisten periaatteiden mukaan toimiva maatalous on avain huolehtia ihmiskunnan riittävän ravitsemuksen turvaamisesta. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet Saksan Pankin tutkijat.

Raportissa nostetaan selkeästi esille mm. luomumaatalouden mahdollisuudet Afrikassa. Tutkimuksessa suhtaudutaan kriittisesti geenitekniikkaan ja  maatalouden nykyiseen patenttijärjestelmään. Raportissa korostetaan myös oikeudenmukaisen maailmankaupan tärkeyttä. (lisää…)

Suomalainen luomutila Itämeren ympäristöystävällisin

Suomalainen Vapolan luomutila on valittu koko Itämeren alueen ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi. Maanviljelijät Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo palkittiin WWF:n Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnolla marraskuun lopulla Riiassa kansainvälisen Itämeri-konferenssin yhteydessä. Ympäristöpalkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Sen tarkoituksena on kannustaa Itämeren alueen maataloustuottajia ottamaan aktiivisesti osaa rehevöitymisen vähentämiseen. (lisää…)

Luomuopetus siirtyy tiedekuntaan

Luomuopetus integroidaan osaksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetusta Helsingin yliopistossa.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö on vuosina 2000-2009 tuottanut luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden yliopistolliset perus- ja aineopintokokonaisuudet nimellä Eco Studies. Opetus on ollut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja vastuulaitoksena on toiminut Soveltavan biologian laitos. Opetusta on annettu Mikkelissä, Helsingissä ja verkko-opetuksena. (lisää…)

Gm-lajikkeet uhkaavat elintarviketurvaa sanovat kehityksen tutkijat

Nykyiset siemenyritykset vähentävät viljelykasvien biodiversiteettiä – ja tällä voi olla vakavia seurauksia elintarvikkeiden tuotannolle ilmaston lämmetessä, sanoivat tutkijat Maailman Siemenkongressissa Roomassa syyskuussa.Tutkijat kansainvälisen ympäristön ja kehityksen tutkimuslaitoksen International Institute of Environment and Development (IIED)- tutkimuslaitoksesta sanovat, että siemenalan suuryritykset voivat syrjäyttää perinteisen kasvinjalostuksen. (lisää…)

Etelän luomuviljelijät hakevat Via Campesinan jäsenyyttä

Eteläsuomalaiset luomuviljelijät hakevat Via Campesinan Euroopan osaston jäsenyyttä ensimmäisenä suomalaisena hakijana. Via Campesina on suurin kansainvälinen perheviljelmiin perustuvaa maataloustuotantoa ajava liike.

Via Campesina on itsenäinen, poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton liike, jolla on jäsenjärjestöjä 69 maassa. (lisää…)

ESVY: Luomun mahdollisuudet huomioitava ilmastonmuutoksen torjunnassa

Luonnonmukainen viljely ja siinä käytettyjen menetelmien hyödyntäminen tavanomaisessa viljelyssä tarjoaa varteenotettavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjunnassa, sekä lisää viljelijöiden riippumattomuutta ulkoisista tuotantopanoksista parantaen heidän toimintaedellytyksiään.

Luomun tarjoamien ratkaisujen edistämiseksi luomututkimukseen, -koulutukseen ja -tiedotukseen on panostettava merkittävästi julkisista varoista ja nähtävä sen merkitys niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Näin vaatii Etelä-Suomen Luonnonmukaisen Viljelyn yhdistys ESVY vuosikokouksessa 6.11.2009 antamassaan julkilausumassa. (lisää…)

Saksa kielsi gm-maissin viljelyn

Saksa kielsi EU:ssa ainoan viljelyssä olevan gm-maissilajikkeen MON 810 vuoden 2009 huhtikuussa. Perusteena oli gm-lajikkeen ympäristölle mahdollisesti aiheuttamat haitat. kasvukaudella 2009 Saksassa ei viljelty gm-maissia lainkaan. Gm-maissia on aikaisempina vuosina viljelty noin 2000- 3000 hehtaaria. (lisää…)

Gm rinnakkaiselo vaikeuksissa – Gm-maissi syrjäyttämässä luomutuotannon Espanjassa

Gm-maissin viljely Espanjassa aiheuttaa ristiriitoja. EU:n vuonna 2002 käyttöön ottama käsite rinnakkaiselon oli tarkoitus ratkaista ristiriidat, mutta käytännössä rinnakkaiselon toteuttaminen on osoittautunut vaikeaksi Espanjassa, jossa gm- maissia viljellään eniten Euroopassa. Katalonian ja Aragon maakunnissa gm-maissin osuus koko maissinviljelyalasta oli 42 ja 55 % vuonna 2006. Rinnakkaiselon toimeenpano on kuitenkin epäonnistunut. Sosiaalisia ja viljaketjun käytännön toimintatapoja ei oltu otettu huomioon pelisääntöjä rinnakkaiseloon laadittaessa. Seurauksena gm-viljelyn laajeneminen ja muiden väistyminen. (lisää…)

Amylopektiiniperuna jalostettu tavanomaisin menetelmin

Amylopektiiniä sisältävän tärkkelysperunalajikkeen teollisuusmittakaavan kokeet on aloitettu tänä syksynä Emslands Groupin kahdella tärkkelystehtaalla Saksassa. Korkeaviskoosista amylopektiiniä runsaasti sisältävän perunalajikkeen ovat jalostaneet perunanjalostaja Europlant ja Emslands Group, Saksan johtava perunatärkkelyksen jalostaja yhdessä tavanomaisin jalostusmenetelmin. (lisää…)