Kuukausiarkisto helmikuu 2010

LuomuTIETOverkko kehittää Luomutuotannon peruskurssia

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin LuomuTIETOverkko-hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja luomualan koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Luomutuotannon peruskurssia kehittää kurssin vetäjien verkosto. Uutta on mm. vetäjien yhteistyön, verkko-opetuksen ja hankkeessa tuotettujen, sähköisten materiaalien hyödyntäminen. Osaa toimintatavoista kokeiltiin, kun hanke järjesti marras- ja joulukuussa 2009 aikana hanke järjesti yhdessä ProAgria Etelä-Savon luomuneuvonnan kanssa luomuun siirtyville viljelijöille pakollisen Luomutuotannon peruskurssin. (lisää…)

Mitkä ovat kestävän viljelyjärjestelmän tunnusmerkit?

Maatalous tuottaa elintarvikkeiden, eläinten rehujen tai teollisuuden raaka-aineiden lisäksi monia muitakin tuotteita ja palveluita. Se tuottaa erilaisia ympäristö- ja maisemapalveluita sekä siirtää kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Maatilat ovat siis luontaisesti monitoimisia, vaikka yksittäisen maatilan tuotanto olisikin vain yhden viljelykasvin viljelyä.

Vast’ikään valmistunut maailman ekosysteemien tilan arviointiraportti Millenium Ecosystem Assessment, jota työstettiin asiantuntijoiden voimin eri puolella maapalloa, antaa synkän kuvan ihmisen toiminnan vaikutuksesta ekosysteemien tilaan. Kaksi kolmasosaa luonnon ekosysteemipalveluiden toimintakyvystä on heikentynyt, esim. geneettinen monimuotoisuus, makean veden tuotanto, veden puhdistusmekanismit, hyönteisten pölytyspalvelut, eroosion torjunta ja syötävien luonnonkasvien yleisyys. (lisää…)

Case Uganda: Luomu parantaa ruokaturvaa

Ugandan köyhimmällä ja tiheimmin asutulla alueella toteutettu luomuviljelyn kehittämishanke onnistui tavoitteissaan, ruokaturvan parantamisessa ja polttopuukriisin ratkaisemisessa. Nopea väestönkasvu oli pakottanut väestön raivaamaan metsiä ja suoalueita pelloksi ja käyttämään luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Onnistumisen avaimet olivat osallistava, viljelijöiden omaan kokemukseen pohjaava kehittäminen ja jatkuva koulutus, jossa niin luomutuotannon neuvojat kuin viljelijät neuvoivat toisiaan. (lisää…)

Uusi nettisivusto opastaa ympäristöystävälliseen ruokailuun Ruotsissa

Ympäristöystävällisen ruokailuun on Ruotsissa avattu uusi nettisivusto, jossa opastetaan kuluttajia ympäristöystävälliseen ruokailuun. Sivuston takana on 13 vuotta toiminut LivsmedelsSverige –neuvosto, joka sai rahoituksen Jordbruksverketiltä tiedon keruuseen ja välittämiseen ruoan, ympäristön ja ilmaston vuorovaikutuksista. (lisää…)

Uusi EU- luomumerkki valittu

EU:n luomutuotteille on nyt valittu uusi tunnus. EU:n komission järjestämän suunnittelukilpailun voitti Euro-lehti. Euro-lehti tunnuksessa valkoiset EU-tähdet muodostavat lehden muotoisen kuvion vihreällä taustalla. Merkillä lähetetään kaksi viestiä: luonto ja Eurooppa. (lisää…)

Keralan osavaltio kehittää luomua rajusti

Intiassa Keralan osavaltion hallitus vauhdittaa luomutuotantoa, ja siirtää luomuun kokonaisia seutukuntia kerralla. Tilakohtaiset siirtymiset eivät enää riitä, vaan tarvitaan suurimittakaavaista siirtymistä luomutuotantoon sanoi osavaltion maatalousministeri Mullakkara Ratnakaran.Luomuviljelyssä halutaan tuottaa mm riisiä, maustekasveja ja teetä. (lisää…)

Ota kantaa, miten luomun kehittämistavoitteet saavutetaan

Luomustrategiatyöryhmän laatiman strategian tavoitteita on, että vuonna 2015 luomuruuan osuus ruuan vähittäiskaupasta olisi kuusi prosenttia, kun se nyt on prosentin verran, kaikissa julkisissa keittiöissä tarjottaisiin luomua ja horeca-sektorilla luomun osuus olisi kasvanut 15 prosenttia vuosittain. Lisäksi Suomen elintarvikeviennistä tavoitellaan luomulle 10 prosentin osuutta vuoteen 2015 mennessä. (lisää…)